Cá Nhân Tự Quyết Toán Thuế TNCN

Trước khi bạn muốn tự quyết toán thuế TNCN với đơn vị thuế thì nên tìm hiểu nơi mà mình cần quyết toán. Để bạn không phải bỡ ngỡ và gặp những sai sót nào trong quá trình thực hiện, công ty kế toán Nhất Nam sẽ hướng dẫn bạn biết phải làm thế nào khi cá nhân tự quyết toán thuế TNCN.

Cá Nhân Quyết Toán Thuế TNCN

Minh họa: Cá nhân quyết toán thuế TNCN


Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân có thể thực hiện nộp quyết toán thuế bằng 2 cách sau:

- Có thể tự làm trực tiếp với cơ quan thuế.

- Thực hiện thông qua dịch vụ của công ty kế toán Nhất Nam.

Sau đây là các hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trực tiếp với cơ quan thuế vào đầu năm 2018.
 

Đối tượng phải quyết toán TNCN

- Có thuế nộp thừa yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế.

- Có số thuế phải nộp thêm
 

Hồ sơ khai thuế TNCN

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu.

- Các chứng từ chứng minh số thuế đã tạm nộp trong năm, đã khấu trừ, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó, cá nhân tự quyết toán thuế TNCN cam kết chịu trách nhiệm.

- Các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ nhân đạo, quỹ từ thiện, quỹ khuyến học.

- Phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài với trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài.
 

Nơi nộp hồ sơ

1. Cơ quan thuế

- Nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó nếu cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào.

- Nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng thì có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

Cá nhân quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Minh họa: Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN của mình.


2. Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú)

- Trường hợp cá nhân ký hợp đồng cung ứng dịch vụ có thu nhập tại nhiều nơi hoặc một nơi đã khấu trừ 10%, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hay không ký hợp đồng lao động.

- Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền công tại một nơi, tiền lương hoặc nhiều nơi nhưng không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào tại thời điểm quyết toán thuế.

Với những gì công ty kế toán Nhất Nam đã hướng dẫn bên trên, các bạn hoàn toàn có thể tự quyết toán thuế TNCN. Tuy nhiên, kế toán cũng như các luật pháp liên quan sẽ có thể gây nên những rủi ro về mặt pháp lý không đáng có đối với các cá nhân tự quyết toán thuế TNCN thiếu hiểu biết về mảng thuế, kế toán cũng như quá hạn chế về mặt thời gian. Chính vì điều đó, theo sự ủy quyền của các cá nhân thì công ty kế toán Nhất Nam sẵn sàng thực hiện quyết toán thuế TNCN một cách hợp pháp và làm việc nghiêm túc, chính xác.


Xem thêm: Cách tra thuế thu nhập cá nhân