Cách Phân Biệt Thuế Gián Thu Và Thuế Trực Thu

Theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế có là người chịu thuế không hay người nộp thuế, tức là sự phân biệt giữa thuế gián thu và thuế trực thu chỉ rõ ràng ở góc độ pháp lý là người phải có trách nhiệm kê khai, nộp thuế cho một người khác. Thuế trực thu hay thuế gián thu dưới góc độ kinh tế, gánh nặng thuế thực sự do ai chịu không phụ thuộc vào mà nhìn vào độ co giãn của cung cầu hàng hóa, dịch vụ.


Cách phân biệt thuế gián thu và thuế trực thu
Minh họa: Thuế gián thu và thuế trực thu

Thuế gián thu và thuế trực thu khác nhau như thế nào?

Thuế trực thu trực tiếp điều tiết vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế, ví dụ như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Thuế trực thu là loại thuế do người chịu thuế trực tiếp nộp thuế cho nhà nước. Do thuế trực thu trực tiếp điều tiết vào thu nhập, tài sản của tổ chức và cá nhân, có xem xét đến hoàn cảnh, điều kiện và khả năng đóng góp của người nộp thuế nên nó rất có tác dụng trong việc điều hoà thu nhập, góp phần giảm bớt sự chênh lệch về thu nhập và tài sản giữa các tầng lớp dân cư.

Đây cũng là ưu điểm nổi bật của thuế trực thu so với thuế gián thu. Hơn nữa, việc theo dõi, tính toán và thu thuế phức tạp, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân với diện thu thuế rộng và phân tán. Tuy nhiên, thuế trực thu lại có hạn chế lớn là dễ gây phản ứng từ phía người nộp thuế hoặc dễ xảy ra tình trạng trốn, lậu thuế nếu quy định mức thuế suất cao. Vì vậy, nếu không có biện pháp quản lý thu thuế hiệu quả thuế gián thu và thuế trực thu thì dễ dẫn đến hạn chế tác dụng của loại thuế này trong việc tập trung số thu đầy đủ, kịp thời về cho ngân sách nhà nước.


Cách phân biệt thuế gián thu và thuế trực thu
Minh họa: Cách phân biệt thuế gián thu và thuế trực thu

Thuế gián thu là loại thuế do các nhà sản xuất, thương nhân hoặc người cung cấp dịch vụ nộp cho Nhà nước thông qua việc cộng số thuế này vào giá bán cho người tiêu dùng chịu. Vì vậy, loại thuế này cũng ít gây ra những phản ứng từ phía người chịu thuế mỗi khi chính phủ có chủ trương tăng thuế.

Tuy nhiên, thuế gián thu cũng có những hạn chế nhất định, đó là: do thuế gián thu được tính trên giá cả hàng hoá, dịch vụ, không tính tới điều kiện, hoàn cảnh của đối tượng chịu thuế, vì vậy, không đảm bảo được sự công bằng xã hội, thậm chí còn mang tính luỹ thoái. Ưu điểm nổi bật của thuế gián thu là nó có khả năng đáp ứng nguồn thu kịp thời, ổn định cho ngân sách nhà nước.

Số thuế này nếu so với thu nhập của người giàu và người nghèo thì rõ ràng chúng mang tính luỹ thoái, thể hiện ở chỗ tỷ lệ giữa tiêu dùng so với thu nhập của người nghèo cao hơn tỷ lệ này của người giàu, và đương nhiên tỷ lệ giữa thuế gián thu so với tổng thu nhập của người nghèo lớn hơn người giàu.

Có nghĩa là, bất kể người tiêu dùng là người giàu hay người nghèo, thu nhập cao hay thấp, nếu cùng tiêu dùng một lượng hàng hoá, dịch vụ như nhau thì cùng phải chịu một mức điều tiết thuế gián thu và thuế trực thu như nhau.

Xem thêm: Thuế lợi tức là gì?