Chữ ký trên Hóa đơn

Chữ ký trên hóa đơn có bắt buộc phải là chữ ký tươi? Cục thuế Hà Nội đã có câu trả lời chi tiết cho câu hỏi này. Sau đây kế toán Nhất Nam xin gửi đến các bạn nội dung tóm tắt như sau
Cục thuế TP Hà Nội căn cứ vào quy định về Hóa đơn và về chứng từ kế toán theo Luật kế toán số 88/2015/QH13 ban hành ngày 20/11/2015 và Thông tư 200/2014/TT-BTC để xác định: Hóa đơn là chứng từ kế toán, và không thuộc loại chứng từ kế toán chi tiền. Do đó, không phải ký trực tiếp bằng bút mực trên từng liên của hóa đơn
Sau đây là nội dung trích dẫn của công văn số 55659/CT-TTHT do Cục thuế TP Hà Nội trả lời
Căn cứ quy định trên, hóa đơn GTGT không thuộc loại chứng từ kế toán chi tiền do đó không phải ký bằng bút mực trực tiếp trên từng liên. Trường hợp, công ty nhận được (liên 2) hóa đơn GTGT của khách hàng, chữ ký trên hóa đơn không phải chữ ký trực tiếp mà là chữ ký in qua liên giấy than từ liên 1 sang các liên khác của hóa đơn và đóng dấu thì được coi là hóa đơn hợp lệ để hạch toán kế toán.

Các bạn quan tâm có thể trực tiếp tải công văn 55659/CT-TTHT về tham khảo
chữ ký trên hóa đơn GTGT.pdf