Dịch vụ kê khai báo cáo thuế siêu tiết kiệm

Đại lý thuế Nhất Nam cung cấp dịch vụ kê khai thuế quý 3/2018 với mức phí siêu tiết kiệm trong thời gian từ ngày 17/09/2018 đến ngày 31/10/2018

Trong khoảng thời gian này, Quý Khách hàng được sử dụng dịch vụ đại lý thuế với mức phí dịch vụ Siêu ưu đãi: 250k/tháng ~ 750k/Quý.

Cách thức thực hiện

1. Phần công việc của Quý Khách hàng
- Mang theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất + Dấu tròn và dấu chức danh để ký hợp đồng kê khai thuế Quý 3/2018
- Tập hợp hóa đơn đầu ra, đầu vào phát sinh trong quý 3/2018
- Mang theo chữ ký số hoặc Token key dùng để kê khai báo cáo thuế (nếu đã có). Trường hợp chưa có chữ ký số, Nhất Nam sẽ khởi tạo chữ ký số ngay cho Quý khách hàng tại Văn phòng Nhất Nam
- Ký hợp đồng dịch vụ đại lý thuế với Nhất Nam

2. Phân công việc của Đại lý thuế Nhất Nam
- Phân loại Hóa đơn đầu ra, đầu vào
- Kê khai báo cáo thuế Quý 3/2018 theo đúng quy định của Pháp luật
- Ký Hợp đồng dịch vụ đại lý thuế với Quý khách hàng cho dịch vụ kê khai Q3/2018
- Truyền và chịu trách nhiệm về việc trước pháp luật về việc kê khai thuế Q3/2018 theo đúng thỏa thuận của Hợp đồng dịch vụ
- Lưu hồ sơ để giải trình về số liệu kê khai với Cơ quan thuế
- Bàn giao hóa đơn gốc kèm Bảng kê và các giấy tờ cần thiết khác (thuận lợi nhất cho việc thanh quyết toán với CQT của khách hàng sau này)

3. Xác nhận bảo hành dich vụ trọn đời đối với dữ liệu đã kê khai

Hãy đến với Nhất Nam để được tiếp cận dịch vụ đại lý thuế chuyên nghiệp và tiết kiệm nhất

Nhất Nam - Kết nối để thành công