Dịch Vụ Sổ Sách Kế Toán

Những quy định về dịch vụ sổ sách kế toán luôn thay đổi trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay. Không thể nắm bắt được những thay đổi của kế toán nếu bạn không có hiểu biết về sổ sách kế toán, điều này dẫn đến doanh nghiệp sẽ thực hiện sai quy định.

Dịch vụ làm sổ sách kế toán là gì?


 

Dịch vụ sổ sách kế toán
Minh họa: Dịch vụ sổ sách kế toán

Để làm sổ sách kế toán đúng chuẩn, thông tin lấy từ đầu vào là các hóa đơn, tài liệu chứng từ để ghi vào sổ kế toán và phản ánh đúng nhất nghiệp vụ phát sinh, đúng chuyên môn công việc của nhân viên kế toán, công việc của một người làm sổ sách kế toán giữ vai trò rất quan trọng.

Dịch vụ sổ sách kế toán là một công việc hạch toán sổ sách, ghi chép sổ sách những chứng từ kế toán, thực hiện nó theo đúng chuyên môn kế toán, theo chuẩn quy định kế toán và tổng hợp những số liệu để làm sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính công ty.

Hiện nay hầu hết thì các doanh nghiệp có nhân viên kế toán chưa đủ trình độ chuyên sâu về sổ sách, thiếu kinh nghiệm trong kế toán do đó không có khả năng làm sổ sách kế toán dẫn đến sổ sách kế toán không chính xác.

Điều này làm công ty có khả năng bị phạt sau đấy sẽ bị truy thu thuế khi cơ quan thuế thực hiện quyết toán thuế, kiểm tra thanh tra thuế của doanh nghiệp. Nếu công ty làm sổ sách sai thì dẫn đến lập báo cáo tài chính không chính xác, dẫn đến việc làm báo cáo tổng kết quyết toán thuế cũng sai.

Khi nào sử dụng dịch vụ làm sổ sách kế toán?

Bạn đang lo lắng không yên tâm, sợ làm sổ sách kế toán không đúng, không phù hợp với các quy định của kế toán, báo cáo tài chính của phòng kế toán, nhân sự làm kế toán của chính công ty bạn lập ra.

Nhóm làm công tác kế toán, hay nhân viên thực hiện công tác kế toán, ghi chép sổ sách kế toán hiện nay của công ty còn yếu kém chưa đủ trình độ chuyên môn sâu về kế toán, chưa đáp ứng đủ được yêu cầu công việc kế toán của công ty, không làm sổ sách theo đúng quy định pháp luật của nhà nước đối với doanh nghiệp.


Dịch vụ sổ sách kế toán
Minh họa: Dịch vụ sổ sách kế toán

Mỗi tháng và mỗi quý hàng năm bạn chỉ làm đến phần báo cáo thuế, dẫn đến việc chưa ghi sổ kế toán, không thể làm được sổ sách kế toán. Công ty bạn là công ty vừa và nhỏ chưa tuyển được nhân viên kế toán.

Doanh nghiệp bạn đang cần một đơn vị kế toán, kiểm toán hoạch toán độc lập riêng kiểm tra rà soát xem xét lại chứng từ kế toán, thành lập sổ sách kế toán và làm lại báo cáo tài chính.

Công ty cần làm sổ sách kế toán để thực hiện lập báo cáo tài chính, nghĩa vụ quyết toán thuế, vay vốn ngân hàng, nộp cho cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán

Với những vướng mắc của báo cáo tài chính, sổ sách năm trước. Rà soát lại hệ thống giấy tờ, tạo lập một hệ thống kế toán an toàn …tất cả đều được dịch vụ sổ sách kế toán do Kế Toán Nhất Nam thực hiện.

Liên hệ với công ty Nhất Nam để được hỗ trợ thêm về dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán nào phù hợp cho doanh nghiệp của bạn.

Xem thêm: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi