Hạch Toán Kế Toán Dịch Vụ

Hạch toán kế toán dịch vụ có vai trò phản ánh và mang đến thông tin đẩy đủ, nhanh chóng và chuẩn xác trong quá trình quản lý cũng như chỉ đạo doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về khái niệm và đặc điểm của hạch toán kế toán.

Khái niệm hạch toán kế toán dịch vụ

Khái niệm hạch toán kế toán dịch  vụ


1. Hạch toán kế toán là gì?

Hạch toán kế toán thường được gọi tắt là kế toán, dịch vụ này có trách nhiệm phản ánh mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là kinh tế tài chính.


2. Đặc điểm của hạch toán kế toán dịch vụ

Khác với quá trình hạch toán thống kê hay hạch toán nghiệp vụ, dịch vụ này có những đặc điểm nổi bật sau:


- Hạch toán kế toán dịch vụ phải thường trực phản ánh một cách liên tục toàn diện thông tin, đồng thời phải hệ thống lại tất cả các chi tiết quan trọng như tiền vốn, loại vật tư và mọi vấn đề liên quan đến doanh nghiệp. Hiểu sâu hơn thì hạch toán kế toán có trách nhiệm nghiên cứu vốn kinh doanh của công ty cũng như cách thức mà vốn được dùng đến như thế nào. Nhờ đó mà trong và sau quá trình sản xuất kinh doanh, hạch toán kế toán thực hiện được sự giám đốc liên tục cả nước.
 

Đặc điểm của hạch toán kế toán dịch vụ

Đặc điểm của hạch toán kế toán dịch vụ

 

- Hạch toán kế toán áp dụng với cả 3 loại thước đo và thước đo tiền tệ được dùng nhiều nhất. Nghĩa là mọi nghiệp vụ kinh tế đều được ghi chép trong kế toán, theo giá trị và được thể hiện thông qua tiền. Nhờ đó mà để phục vụ cho việc giám đốc tình hình, hạch toán kế toán cung cấp được các chỉ tiêu tổng hợp và thực hiện kế hoạch kinh tế - tài chính.

 

- Hoàn toàn yên tâm về hạch toán kế toán bởi dịch vụ áp dụng các hệ thống phương pháp nghiên cứu theo khoa học như đối ứng tài khoản, chứng từ, tính giá, tổng hợp và cân đối kế toán. Trong đó, đối với mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh hạch toán là phương pháp lập chứng từ kế toán là bước đầu tiên và bắt buộc phải có. Nhờ đó, nhằm phản ánh được tính chính xác và có cơ sở pháp lý vững chắc thì số liệu do kế toán cung cấp luôn bảo đảm.

 

Thông tin hạch toán kế toán có những đặc điểm nổi bật sau:

 

- Những thông tin động về tuần hoàn của vốn là thông tin hạch toán kế toán. Toàn bộ bức tranh về quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp thì cung cấp vật tư cho sản xuất là bước đầu tiên, từ bước sản xuất đến bước cuối cùng là tiêu thụ, qua thông tin kế toán đều được phản ánh thật đầy đủ và sinh động.

 

- Những thông tin về hai mặt của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình luôn là thông tin hạch toán kế toán như tài sản và nguồn vốn, chi phí với kết quả,... đối với việc ứng dụng hạch toán kinh doanh những thông tin này có ý nghĩa rất lớn. Nhiệm vụ chính của hạch toán kế toán là kích thích vật chất, giúp doanh nghiệp độc lập về tài chính, lấy thu bù chi,...

 

Mỗi một thông tin từ hạch toán kế toán dịch vụ đều là nhờ thường xuyên kiểm tra và nghiên cứu thông tin. Chính bởi điều này mà khi nhắc đến hạch toán kế toán làm sao cho tốt thì không thể thiếu hai đặc trưng có tính hai mặt trên.