HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN - VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC THANH QUYẾT TOÁN THUẾ

Số sách và chứng từ kế toán là hệ thống các tài liệu lưu trữ thông tin về các nghiệp vụ phát sinh tại Doanh nghiệp. Đây cũng là căn cứ để Ban lãnh đạo kiểm soát nội bộ về tính hình tài chính của Doanh nghiệp mình, đồng thời cũng là căn cứ để giải trình với Cơ quan chức năng trong quá trình thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp.

Chính vì tầm quan trọng của sổ sách, chứng từ kế toán trong công tác kế toán, thanh kiểm tra thuế...nên những sai phạm liên quan đến sổ sách, chứng từ kế toán cũng là vấn đề khiến Doanh nghiệp đau đầu, thậm chí gây ra những thiệt hại lớn cho Doanh nghiệp khi cơ quan thuế/bảo hiểm/thanh tra tài chính...kiểm tra. Đó là những sai phạm về hóa đơn, chứng từ,  là những sai phạm về sổ sách kế toán do việc không cập nhập kịp thời các quy định của pháp luật về thuế, kế toán.

dọn dẹp sổ sách kế toán

(Quảng nỗi lo đi và vui sống)

Công ty TNHH kế toán và thuế Nhất Nam là một trong số các đơn vị được Bộ Tài chính và Tổng Cục thuế cấp phép hành nghề trong lĩnh vực thuế. Với đội ngũ các nhân viên đại lý thuế, chuyên viên về kế toán, các cộng tác viên đã/đang làm việc tại các chi cục thuế...chúng tôi cam kết dùng toàn bộ tâm sức, trí tuệ để hoàn thiện hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Doanh nghiệp đúng nhất, đủ nhất và tối ưu nhất lợi ích cho Doanh nghiệp!

     

DỊCH VỤ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH, CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SẼ GIÚP BẠN

- Tập hợp, kiểm tra và soát xét lại toàn bộ hóa đơn, chứng từ kế toán hiện có: Thao tác này nhằm loại bỏ những sai phạm về hóa đơn không đáng có cho Doanh nghiệp, đồng thời,  tiến hành sắp xếp một cách có hệ thống hệ thống các hóa đơn, chứng từ theo trình tự hợp lý nhằm tối ưu chi phí cho Doanh nghiệp trong quá trình thanh, kiểm tra thuế sau này.
- Tập hợp, kiểm tra và khai điều chỉnh/khai bổ sung các hồ sơ khai thuế, hồ sơ đăng ký thuế: Thao tác này giúp phát hiện việc kê khai sai, thậm chí không kê khai các loại hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật. Theo Luật quản lý thuế hiện hành, việc chúng tôi phát hiện và khai bổ sung kịp thời có thể giúp bạn loại bỏ các sai phạm liên quan đến hồ sơ khai thuế do Doanh nghiệp đã tự phát hiện sai sót và điều chỉnh trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra của Cơ quan chức năng.
- Hoàn thiện, bổ sung các chứng từ, tài liệu...còn thiếu theo quy định:  

Chỉ cần một khoản chi phí nhỏ doanh nghiệp đã hoàn toàn yên tâm cho hệ thống sổ sách của mình khi có cơ quan nhà nước vào thanh tra quyết toán.