Hoàn Thuế VAT Là Gì?

Chỉ đánh trên giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ chính là chỉ đánh trên giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ. Vì vậy mà số thuế đầu vào sẽ được khấu trừ. Tuy nhiên, để khấu trừ không phải lúc nào số thuế đầu ra cũng đủ, ví dụ như 0% là trường hợp hàng hóa chịu thuế suất đầu ra. Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu khái niệm hoàn thuế VAT là gì?


Hoàn thuế vat là gì?
Minh họa: Hoàn thuế vat là gì?

Hoàn thuế VAT là gì?

Hoàn thuế VAT là việc Ngân sách nhà nước trả lại cho cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh còn chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tiêu dùng của tổ chức, cá nhân đó không thuộc diện chịu thuế.
 

Điều kiện hoàn thuế VAT sẽ khó khăn hơn

Để trả lời cho câu hỏi hoàn thuế VAT là gì, theo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ đầu năm sau, điều kiện để doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ khó hơn.

Trong khi trước đó, doanh nghiệp chỉ cần “lũy kế 3 tháng liên tục vẫn còn thuế đầu vào chưa được khấu trừ” và “hoạt động xuất khẩu thuế đầu vào từ 200 triệu đồng trở lên” là đã đủ điều kiện được hoàn thuế. Theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1-1-2014, điều kiện để doanh nghiệp được hoàn thuế có 2 điểm khó hơn trước, đó là “lũy kế 12 tháng liên tục vẫn còn thuế đầu vào chưa được khấu trừ (trừ xuất khẩu)” và “hoạt động xuất khẩu: thuế đầu vào từ 300 triệu đồng trở lên”.

Trước đó, sau phản ứng của nhiều hiệp hội ngành hàng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nông, lâm, thủy sản như Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản, Hiệp hội Điều, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Hiệp hội Cà phê ca cao về thủ tục và hồ sơ hoàn thuế VAT đầu vào với hàng xuất khẩu quá khó khăn, để tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục, hồ sơ hoàn thuế VAT hồi giữa tháng 10 Bộ Tài chính đã đã ban hành công văn hướng dẫn bổ sung, sửa đổi nội dung công văn đã ban hành trước đó.

 

Hoàn thuế vat là gì?
Minh họa: Hoàn thuế vat là gì?
 

Điều kiện này áp dụng đối với cả trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu mà mặt hàng không phải mặt hàng được công nhận trong danh sách trên và chi nhánh doanh nghiệp phụ thuộc thực hiện chức năng xuất khẩu. Theo đó, danh nghiệp thuộc danh sách “doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2012-2013 theo quyết định của Bộ Công Thương sẽ được hoàn thuế trước, kiểm tra sau.
 

Xem thêm: Thuế thu nhập đặc biệt là gì?

Tiếp theo, các doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản đã hoạt động sản xuất, kinh doanh từ 24 tháng tính đến ngày phát sinh hồ sơ hoàn thuế không bị xử phạt về gian lận thuế, trốn thuế cũng được xét đưa vào diện hoàn trước, kiểm tra sau.

Đối với vấn đề không biết hoàn thuế VAT là gì thì trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau, cơ quan thuế thực hiện hoàn trong vòng 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn thuế hợp lệ. Các trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau, cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trong vòng 6 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.