Hướng Dẫn Cách Tính Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

Ngoài thuế GTGT phải nộp như các hàng hóa khác, thuế TTĐB là loại thế được áp dụng cho các hàng hóa đặc biệt theo thuế suất khác nhau được Nhà nước quy định thì còn phải nộp thêm thuế đặc biệt dành cho mỗi loại hàng hóa riêng. Bài viết sau đây kế toán Nhất Nam sẽ chỉ cho các bạn biết cach tinh thue tieu thu dac biet dành cho hàng hóa mới nhất năm 2016.

Thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa được tính như thế nào?

1. Đối với các loại hàng hóa được sản xuất trong nước, hàng hóa nhập khẩu

- Trong trường hợp giá bán đó không theo giá giao dịch như trên thị trường thì cơ quan thuế sẽ ấn định giá thuế theo quy định của luật quản lý thuế. Gía hàng hóa sẽ do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra.
 

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt
Minh họa: Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

- Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định như sau:

+ Đối với cach tinh thue tieu thu dac biet thì cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng thông qua các cơ sở hạch toán phụ thuộc thì giá bán chưa thuế đặc biệt là giá do cơ sở hạch toán phụ thuộc bán ra

+ Giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không được thấp hơn tỷ lệ 7% đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được bán cho các cơ sở kinh doanh thương mại theo quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc trong cùng công ty mẹ với nơi sản xuất, nơi nhập khẩu hoặc nơi kinh doanh thương mại là nơi có mối quan hệ liên kết so với giá bình quân trong tháng của các cơ sở kinh doanh thương mại mua trực tiếp của nơi sản xuất, nơi nhập khẩu bán ra.

2. Đối với các loại hàng hóa nhập khẩu tại khâu nhập khẩu, cach tinh thue tieu thu dac biet được xác định như sau:


Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt
Minh họa; Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu

- Nếu hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm. Giá tính thuế nhập khẩu được tính theo các quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Ngoài ra, đối với một số hàng hóa thực hiện theo hình thức gia công hoặc hàng hóa thực hiện theo kiểu hợp tác kinh doanh thì cách tính thuế được tính như sau:

+ Đối với hàng hoá gia công thì giá tính thuế của hàng hoá bán ra tại cơ sở giao gia công hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại tại cùng thời điểm bán hàng chưa có thuế GTGT hay dịch vụ bảo vệ môi trường và chưa có thuế TTĐB.

+ Nếu cơ sở sản xuất theo hình thức nhượng quyền và chuyển giao hàng hoá cho chi nhánh hoặc đại diện cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam để tiêu thụ sản phẩm thì giá tính thuế TTĐB sẽ là khoản bán ra của chi nhánh, đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam.

+ Đối với hàng hoá sản xuất dưới hình thức hợp tác kinh doanh giữa nơi sản xuất và nơi sử dụng hoặc sở hữu thương hiệu hàng hoá, công nghệ sản xuất thì cach tinh thue tieu thu dac biet phải làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán ra chưa có thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường của nơi sử dụng hoặc làm chủ thương hiệu cũng như công nghệ đó.