Hướng Dẫn Làm Hồ Sơ Quyết Toán Thuế

Về những thủ tục, giấy tờ cần có trong bộ ho so quyet toan thue thu nhập cá nhân, nhằm giải đáp những thắc mắc của người nộp thuế cục thuế thủ đô Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN       

Hướng dẫn làm ho so quyet toan thue thu nhập
Minh họa: Hướng dẫn làm ho so quyet toan thue thu nhập

Bản chụp các giấy tờ chứng minh số thuế đã nộp ở nước ngoài, số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm. Về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó cá nhân cam kết chịu trách nhiệm. Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.

Phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài, trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài. Ho so quyet toan thue TNCN bao gồm hồ sơ QTT bản giấy có ký tên và file dữ liệu QTT.

Cơ quan thuế sẽ xem xét xử lý hồ sơ mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế, trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức đã chấm dứt hoạt động.

Người nộp thuế có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế trong trường hợp người nộp thuế bị mất chứng từ khấu trừ thuế.
Xem thêm: Nộp thuế thu nhập cá nhân online

 

Nơi nộp ho so quyet toan thue

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo cục thuế Hà Nội, là tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập. Cụ thể, trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó đối với cá nhân đã tính giảm.

Nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng trong trường hợp cá nhân trong năm có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân. Nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cục thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm với trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế.

Hướng dẫn làm ho so quyet toan thue
Minh họa: Hướng dẫn làm ho so quyet toan thue thu nhập

Cá nhân có thể nộp tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú): Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức trả thu nhập nào. Cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc dưới 3 tháng, hay hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%. Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào. Không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì cá nhân trong năm có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng.

Trường hợp cá nhân cư trú tại nhiều nơi và thuộc diện quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú thì cá nhân được lựa chọn một nơi cư trú để làm ho so quyet toan thue.