Hướng Dẫn Làm Hồ Sơ Quyết Toán Thuế

Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai quyết toán thuế tổ chức, cá nhân trả thu nhập sẽ được chúng tôi hướng dẫn làm hồ sơ quyết toán thuế theo các bước qua bài viết sau đây.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN


Hướng dẫn làm hồ sơ quyết toán thuế

Minh họa: Hướng dẫn làm hồ sơ quyết toán thuế

1.Đối với tổ chức trả thu nhập

Ngày 6/11/2013 theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 16 thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính thì đối với tổ chức trả thu nhập nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN như sau:

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế là tổ chức trả thu nhập tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán

Tại điểm c.2.1, khoản 2, điều 16 thông tư số 156/2013/TT0BTC ngày 15/8/2013 thì nơi nộp hồ sơ quyết toán của cá nhân cư trú có thu nhập nhập từ tiền lương, tiền công như sau theo hướng dẫn của Bộ tài chính và điểm b, khoản 4, điều 1 thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ tài chính.

- Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế trong năm.

- Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế:

+ Nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó nếu cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào.

+ Nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng trong trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân. Hoặc nộp hồ sơ quyết toán thuế tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.
 

Làm Hồ Sơ Quyết Toán Thuế
Minh họa: Hướng dẫn làm hồ sơ quyết toán thuế

Ví dụ 9: tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2014, ông N có thu nhập từ 2 nơi và thuộc diện phải quyết toán thuế TNCN. Tại công ty A do chi cục thuế quận Hoàn Kiếm quản lý và cư trú tại chi cục thuế quận Tây Hồ tháng 01 năm 2015, ông N chuyển ra Hà Nội làm việc. Như vậy, ông N nộp hồ sơ quyết toán tại:

- Vì tháng 1/2015 ông N đang làm việc tại công ty A và đang tính giảm trừ giả cảnh tại công ty A thì chi cục thuế quận Hoàn Kiếm là nơi làm việc cuối cùng tại quận Hoàn Kiếm.

- Phải nộp hồ sơ quyết toán tại nơi cư trú là quận Tây Hồ vì chi cục thuế quận Tây Hồ nếu tại thời điểm tháng 1/2015 ông N không tính giảm trừ gia cảnh tại công ty A.

- Quyết toán thuế tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi, hay làm hồ sơ quyết toán thuế dưới 3 tháng và nhiều nơi đã khấu trừ 10%.

Xem thêm: Cá Nhân Tự Quyết Toán Thuế Thu Nhập