Khái Niệm Luật Quản Lý Thuế

Trong cơ quan thuế, quản lý thuế là khâu tổ chức, phân công trách nhiệm cho các bộ phận và trong việc thực thi các chính sách thuế, xác lập mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận một cách hữu hiệu. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về luật quản lý thuế qua bài viết dưới đây được Kế Toán Nhất Nam chia sẻ nhé!


Khái niệm luật quản lý thuế
Minh họa: 
Khái niệm luật quản lý thuế

Khái niệm luật quản lý thuế

Công tác quản lý thuế để ngày một nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả thu cho ngân sách nhà nước, góp phần khuyến khích sản xuất kinh doanh phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao ý thức tự giác nộp thuế cho đối tượng nộp thuế và phải coi đó như một bổn phận và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế.

Nội dung cơ bản của luật quản lý thuế

- Phạm vi điều chỉnh: theo quy định của pháp luật, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và việc quản lý các loại thuế do cơ quan quản lý thuế quản lý thu.

- Đối tượng áp dụng: Cơ quan quản lý thuế, quy định về người nộp thuế, công chức quản lý thuế, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

- Nội dung luật quản lý thuế: bao gồm những hoạt động như đăng ký thuế, khai thuế, miễn thuế, giảm thuế, quản lý thông tin người nộp, hoàn thuế, kiểm tra – thanh tra, nộp thuế, cưỡng chế – xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại…


Khái niệm luật quản lý thuế
Minh họa: Khái niệm luật quản lý thuế

Nguyên tắc quản lý thuế:

- Ngân sách nhà nước có được từ việc nộp thuế. Chính vì vậy mà các công ty, tổ chức hay cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý thuế. Nghĩa vụ và quyền lợi của mọi đơn vị là nộp thuế theo quy định của pháp luật.

- Việc quản lý thuế phải bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng; cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

- Việc quản lý thuế được thực hiện theo quy định của luật này và các chính sách khác của pháp luật có liên quan.

- Quyền và trách nhiệm của các bên thực hiện bao gồm cơ quan thuế, người nộp thuế và của các đơn vị khác.

Hợp tác quốc tế về quản lý thuế

Trong môi trường mậu dịch và hội nhập quốc tế hợp tác nhằm phối hợp thực hiện các quy định chung về quản lý thuế; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia.

Bên cạnh đó, hai công tác khá quan trọng trong quản lý thuế là cần xây dựng lực lượng và hiện đại hóa công tác quản lý thuế, nhiệm vụ thường xuyên của ngành thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan là ngày càng hoàn thiện bộ máy quản lý thuế và hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Chính sách thuế mới nhất hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung

Nhà xuất bản tài chính đã tổng hợp, hệ thống hóa các văn bản nêu trên nhằm giúp cho các đơn vị tổ chức, cá nhân, cán bộ làm công tác luật quản lý thuế nắm được một cách đầy đủ các nội dung cơ bản về thuế, hóa đơn được ban hành, sửa đổi, bổ sung mới nhất, để các cơ quan thi hành luật quản lý thuế, xử phạt vi phạm hành chính về thuế, quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn,...

Xem thêm: Dịch vụ quyết toán thuế