Khi Nào Phải Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Đối với tiền lương, tiền công của người lao động thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại nước ta hiện nay là loại thuế được tính theo tháng. Quyết toán thuế TNCN sẽ được tính theo năm đối với việc kê khai có thể theo tháng hoặc theo quý. Hiện tại áp dụng thu thuế cho phần tiền đến 5 triệu đồng/tháng đối với biểu thuế thu nhập cá nhân. Vậy khi nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân?
 

Khi nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Minh họa: Khi nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Ai phải đóng thuế TNCN?

Thuế TNCN được tính theo biểu lũy tiến từng phần theo Luật thuế hiện hành, gồm 7 bậc dành cho lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

Bên cạnh đó, mức thuế phải chịu sẽ là 20% tiền lương, tiền công đối với lao động không cư trú, chủ yếu là người nước ngoài không biết khi nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Sẽ có tổng thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên sẽ phải khấu trừ 10% thu nhập với những lao động không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng.

Mới đây, với tiền lương, tiền công của người lao động Bộ Tài chính đã đưa ra 2 phương án điều chỉnh thuế TNCN.
 

Khi nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Theo biểu thuế TNCN hiện nay, người có thu nhập đều phải nộp thuế. Phần thu nhập từ tiền công, tiền lương của người lao động thì không ít người cho rằng khoản 5 triệu đồng/tháng trong bậc 1 của biểu thuế. Tuy nhiên, khoản thu nhập hàng tháng từ tiền lương, tiền công của người lao động vẫn có không ít người lầm tưởng thu nhập tính thuế.

Nhưng thật ra thì đây là khoản tiền bị đánh thuế. Hiểu đơn giản với người có thu nhập tối thiểu trên 9 triệu đồng/tháng thì thuế TNCN chỉ áp dụng. Đây chính là khoản tiền chưa tính các phần giảm trừ (9 triệu đồng/tháng với bản thân và 3,6 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc). Không phải đóng thuế TNCN đối với Những người có thu nhập nhỏ hơn mức này.

Khi nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Minh họa: Khi nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Thuế TNCN phải nộp của người lao động theo điểm B, khoản 1 Điều 25 của TT 111/2013/TT-BTC, sẽ được xác định bằng cách lấy thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.

Xem thêm: Cách làm hồ sơ quyết toán thuế thu nhập

Thu nhập chịu thuế của người lao động được trả trong tháng, không bao gồm các khoản như tiền phụ cấp, ăn trưa, công tác phí…

Tuy nhiên, thu nhập tính thuế ở đây không phải là tổng thu nhập từ lương và tiền công trong tháng của người lao động mà bằng tiền trong tháng trừ đi các khoản giảm trừ.

Ngoài ra, trong một số lĩnh vực đặc biệt các khoản giảm trừ còn bao gồm BHXH, BHYT, BHTN và BHNN. Các khoản giảm trừ hiện nay bao gồm giảm trừ gia cảnh trong đó, bản thân người nộp thuế được giảm trừ 9 triệu đồng và người phụ thuộc sẽ là 3,6 triệu đồng/người tính trên mỗi tháng.

Còn tổng thu nhập tối thiểu phải trên 12,6 triệu đồng mới phải nộp thuế TNCN đối với có một người phụ thuộc. hiện nay thường chiếm khoảng 10,5% Chưa kể các khoản bảo hiểm phải đóng thì tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động.
 

 

Tính thuế TNCN thế nào?

Theo quy định, đối với thu nhập từ kinh doanh khi không biết khi nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân, với mức thuế suất 5 - 35% tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần gồm 7 bậc đối với từng mức thu nhập tính thuế/tháng.

Xem thêm: Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân