Kiểm tra thuế là gì?


Một số doanh nghiệp gần đây bất ngờ khi nhận được thông báo kiểm tra - thanh tra của cơ quan thuế, trong khi doanh nghiệp vừa mới được cơ quan thuế kiểm tra trong năm trước liền kề.
 
Đây là điểm khác biệt với những năm trước đây, khi doanh nghiệp thường được kiểm tra định kỳ 3 đến 5 năm.
 
Thực tế này xuất phát từ phương pháp áp dụng quản lý rủi ro mới được cơ quan thuế Việt Nam triển khai trong toàn ngành thuế. Kiểm tra thuế trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng.
 
Vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp Việt Nam là cần phải hiểu được quản lý rủi ro trong kiểm tra thuế là gì và hiện cơ quan thuế đang áp dụng phương pháp này để lựa chọn doanh nghiệp cho kế hoạch kiểm tra hàng năm như thế nào, trên cơ sở đó, doanh nghiệp chủ động tuân thủ pháp luật thuế, giảm thời gian, chi phí khi làm việc với cơ quan thuế thông qua việc kiểm tra tại doanh nghiệp.
 
Kiêm tra thuế
Kiểm tra thuế (minh họa)
 
Theo quy định của pháp luật, hoạt động kiểm tra thuế là gì được hiểu như thế nào? Sau đây Kế toán Nhất Nam xin giải đáp thắc mắc của mọi doanh nghiệp như sau
 

Kiểm tra thuế là gì?

 
– Kiểm tra thuế là hoạt động giám sát của cơ quan thuế đối với các hoạt động, giao dịch liên quan đến phát sinh nghĩa vụ thuế và tình hình thực hiện thủ tục hành chính thuế, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế nhằm đảm bảo pháp luật thuế được thực hiện nghiêm chỉnh trong đời sống kinh tế – xã hội.
 
Theo pháp luật quản lý nước ta:
 
+ Kiểm tra thuế là công việc thường xuyên, mang tính nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế được thực hiện ngay tại  trụ sở cơ quan quản lý thuế dựa trên hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Việc kiểm tra thuế được thực hiện tại trụ sở của người nộp thuế, chỉ thực hiện khi họ không tự giác sửa đổi, bổ sung những nội dung sai sót mà cơ quan thuế đã kiểm tra, phát hiện và yêu cầu. Nội dung kiểm tra thuế là kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của các thông tin, tài liệu trong hồ sơ thuế nhằm đánh giá sự tuân thuế của người nộp thuế trong việc kê khai thuế.
 
+ Thanh tra thuế là kiểm tra đối tượng nộp thuế ở mức cao hơn, hoan thiện hơn. Thanh tra thuế được thực hiện định kì đối với các đối tượng nộp thuế lớn, ngành nghề kinh doanh đa dạng, quy mô lớn hoặc với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế và thanh tra thuế để giải quyết các khiếu nại, tố cáo về thuế hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế các cấp hoặc Bộ trưởng bộ Tài chính.

  Thanh kiểm tra thuế

Hoạt động thanh kiểm tra thuế  
 

Đặc điểm của pháp luật về kiểm tra thuế

– Pháp luật về kiểm tra thuế chủ yếu quy định về quy trình, quy phạm liên quan đến chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực thuế
 
– Pháp luật kiểm tra, thanh tra thuế là một phần của pháp luật thanh tra nên nó được quy định trong Luật thanh tra. Tuy nhiên, vì chuyên ngành của nó là thuế nên nó được uy định chủ yếu trong Luật quản lý thuế và các văn bản pháp luật có liên quan.

– Ngoài các chức năng, vai trò được quy định trong pháp luật thanh tra nói chung thì pháp luật về thanh tra, kiểm tra thuế còn được áp dụng các biện pháp khẩn cấp, tạm thời. Đây là đặc thù của thanh tra, kiểm tra thuế.