Kinh Nghiệm Quyết Toán Thuế

Trong quá trình làm kế toán, một trong số những việc chiếm ưu thế và cần phải có độ chính xác cao đó chính là quyết toán thuế, khi thực hiện bắt buộc bạn phải là một người hiểu rộng về luật thuế cũng như thật sự nhanh nhẹn, linh hoạt để không gây ra tổn thất cho doanh nghiệp của mình. Để bạn có thể thực hiện tốt hơn công việc của mình, kế toán Nhất Nam xin gửi đến bạn một vài kinh nghiệm quyết toán thuế qua bài viết sau đây.


Kinh Nghiệm Quyết Toán Thuế

Kinh nghiệm quyết toán thuế TNDN

Một số kinh nghiệm quyết toán thuế

- Để dễ dàng hơn trong việc quản lý số lượng sản phẩm của doanh nghiệp, bạn nên sắp xếp chúng theo thứ tự ngày tháng để dễ nhận biết.


- Kiểm tra chi phí: bạn cần biết rõ rằng chi phí đầu vào hay ra có đầy đủ hóa đơn hay chứng từ không? Đồng thời, cũng không quên kiểm tra toàn bộ chi phí lương của nhân viên,...Nên nhớ rằng, hợp đồng lao động phải đầy đủ và không được thiếu sót bất kỳ thông tin nào, bên cạnh đó trên bản hợp đồng cần có chữ ký xác nhận.


- Theo dõi các khoản trừ doanh thu chi tiết cận kẽ như là hàng hóa bán ra bị trả lại, chiết khấu phần trăm, khuyến mãi,....


- Kinh nghiệm quyết toán thuế bạn cần có là phải phân biệt được đâu là hàng hóa, đâu là nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ cũng như tài sản cố định bởi đôi khi sản phẩm của công ty này nhưng máy móc sản xuất lại là của doanh nghiệp khác hoặc ngược lại.


- Về tài sản cố định: tốt nhất nên mở thẻ để theo dõi tài sản cố định của công ty và thường xuyên kiểm tra xem thời gian trích khấu có đúng theo quy định hay không.


- Giấy gửi tiền vào ngân sách nhà nước: để dễ dàng đối chiếu công nợ thuế đến kỳ quyết toán thì đây là căn cứ để cơ quan kế toán thuế và doanh nghiệp áp dụng.


kinh nghiem quyet toan thue
 

- Mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm tồn kho luôn được cân đối chi tiết và trùng khớp không được chênh lệch. Các bạn thường sai một số vấn đề về hàng tồn kho là do không xử lý khi hạch toán trong lúc xuất hàng ra bán trước ngày nhập dẫn tới sai báo cáo hàng tồn kho cuối kỳ. Lúc này, trên giấy tờ thì hàng hóa còn nhưng thật chất số lượng đã hết dẫn đến việc làm sai báo cáo.


Một số kinh nghiệm quyết toán thuế khác

Để so sánh chênh lệch số thuế TNDN cuối năm so với các quý, bạn cần lập quyết toán thuế TNDN trước khi lập báo cáo tài chính. Và từ đó tiến hành tạo bút toán để xử lý chênh lệch trong quá trình khai báo thuế TNDN.


- Báo cáo tài chính:

Ta cần biết cách cân đối chi phí khi lập bảng cân đối số phát sinh như: chi phí tiền lương so với doanh thu.


- Thời gian làm việc:

Tùy theo quy mô của công ty mà thời gian có thể trong vòng 3-7 ngày, trước khi đưa ra kết quả thanh tra cuối cùng còn lại đoàn đề nghị cung cấp file mềm để về cơ quan đối chiếu kiểm tra. Vì vậy, nếu làm bằng phần mềm các bạn phải chuẩn bị quan tâm đến việc kết xuất dữ liệu.


Mỗi tháng bạn nên cân đối lại toàn bộ vấn đề để báo cáo như lợi nhuận, chi phí, thuế,...đều đặn và thường xuyên như vậy thì đến cuối năm bạn không phải vất vả để làm lại từ đầu trong quá trình báo cáo tài chính cho doanh nghiệp của mình. Đây là kinh nghiệm quyết toán thuế dành cho bạn nếu muốn thực hiện tốt nhiệm của của mình tại mỗi doanh nghiệp.