Luật kế toán 2018 - Các quy định mới được ban hành


Nhằm giúp các doanh nghiệp không bị lúng túng trước những thay đổi của luật kế toán 2018, được Bộ Tài Chính(BTC) vừa thông qua. Kế Toán Nhất Nam xin điểm một số thay đổi chính trong luật mà dân kế toán cần lưu ý.

1. Bãi bỏ, thay thế hàng loạt thủ tục hành chính về kế toán

Theo Quyết định 286/QĐ-BTC vừa được ban hành đầu tháng 03/2018 vừa qua, BTC đã công bố 05 thủ tục hành chính mới, thuộc lĩnh vực kế toán và kiểm toán. Trong đó, quy định việc sửa đổi 1 số nội dung như :chuyển Đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ hành nghề kế toán sang Đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ kế toán viên ; Đăng ký dự thi đối với người có Chứng chỉ chuyên gia kế toán thay cho Đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ kế toán viên hành nghề…

Cụ thể, để được cấp Chứng chỉ kế toán viên, người dự thi phải thi bắt buộc 04 môn: Tài chính và quản lý tài chính nâng cao, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị nâng cao Thuế và quản lý thuế nâng cao,  Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp.

Sau 60 ngày kể từ ngày thi kết thúc, chứng chỉ sẽ được cấp cho người thi đạt.

2. Những quy định về xử phạt vi phạm lĩnh vực kế toán

Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định rõ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập vừa được Chính phủ ban hành ngày 12/03/2018. Trong đó, dân kế toán cần lưu ý một số quy định xử phạt mới như sau:

- Ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ, mực phai màu: Mức phạt từ 03 - 05 triệu.

- Giả mạo báo cáo tài chính: Phạt đến 50 triệu.

- Lập sổ kế toán không ghi tên đơn vị kế toán: Mức phạt từ 01  - 02 triệu đồng.

- Làm hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán trong quá trình sử dụng: mức phạt từ 05 - 10 triệu đồng.

Chi tiết xem thêm tại: 
LUẬT KẾ TOÁN - NHỮNG QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN MỚI NHẤT

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2018.

luat ke toan 2018

Luật kế toán 2018 - Quy định mới được ban hành,sắp có hiệu lực liên quan đến nghề kế toán

3. Sửa đổi tài khoản kế toán của các ngân hàng

Thông tư 22/2017/TT-NHNN quy định việc sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán, chế độ báo cáo tài chính của các tổ chức tín dụng chính thức có hiệu lực từ ngày 01/04/2018 tới đây.
Thông tư này điều chỉnh một loạt các hệ thống tài khoản kế toán của tổ chức tín dụng như: “Cấp tín dụng cho các tổ chức tín dụng khác” thay cho Tài khoản 20 - Cho vay các tổ chức tín dụng khác sửa thành; “Cấp tín dụng khác” thay cho Tài khoản 275- Cho vay khác thành…Ngoài ra, Thông tư còn thêm mới một số tài khoản như: Tài khoản cấp III “9823- Lãi cho vay theo hợp đồng hợp vốn” thuộc Tài khoản “982- Cho vay theo hợp đồng hợp vốn”…

4. Chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ kế toán đối với công ty chứng khoán

Ngày 27/04/2018, Thông tư 23/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành sẽ có hiệu lực.
Theo đó, thông tư này quy định: Khi các công ty chứng khoán ký quỹ tại Ngân hàng lưu ký để đảm bảo thanh toán cho việc chào bán chứng quyền, kế toán phải có nhiệm vụ theo dõi chi tiết trên Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng và phải thuyết minh rõ số tiền ký quỹ để đảm bảo thanh toán.
Khi có giấy chứng nhận chào bán chứng quyền từỦy ban Chứng khoán Nhà nước, kế toán phải có trách nhiệm theo dõi số chứng quyền được phép phát hành, ghi: Nợ TK 018 - Chứng quyền…
Thông tư cũng hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cụ thể trong các trường hợp như: Khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước đình chỉ hoặc hủy bỏ đợt chào bán cổ phần ra công chúng hoặc Khi thực hiện giao dịch chứng quyền để tạo lập thị trường trên sàn hay Khi đáo hạn chứng quyền…