Luật Thuế Xuất Nhập Khẩu Mới Nhất

Về mức thuế suất nhập khẩu những quy định cụ thể về biểu thuế xuất nhập khẩu 2018, thông thường được sửa đổi, bổ sung theo nghị định 125/2017/NĐ-CP, quyết định số 45/2017/QĐ-TTg. Cụ thể cách tra biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 và cách tính thuế xuất nhập khẩu ra sao? Cụ thể những thay đổi về biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 như thế nào? Hãy cùng kế toán Nhất Nam tìm hiểu về luật thuế xuất nhập khẩu mới nhất qua bài viết dưới đây nhé!   

​1. Luật thuế xuất nhập khẩu mới nhất áp dụng từ 1/1/2018

Luật thuế nhập khẩu mới nhất hiện nay
Minh họa: Luật thuế nhập khẩu mới nhất hiện nay

Về quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung quyết định 36/2016/QĐ-TTg.

Theo đó, tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định 45/2017/QĐ-TTg, từ ngày 01/01/2018, sẽ áp dụng biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường, thay thế cho phụ lục tương ứng tại quyết định 36/2016/QĐ-TTg.

Cụ thể, mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và những quy định luật thuế xuất nhập khẩu mới nhất của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa được quy định cụ thể theo nghị định 125/2017/NĐ-CP.

Từ ngày 01/01/2018, theo danh mục Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường này, các mặt hàng thuộc danh mục mức thuế suất thuế nhập khẩu thông thường áp dụng chung là 5%.

Theo quy định tại khoản 3 điều 5 luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu thì:

- Thuế suất ưu đãi: vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam hoặc áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước, đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước, trong quan hệ thương mại với Việt Nam nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc.

Luật thuế nhập khẩu mới nhất hiện nay
Minh họa: Luật thuế nhập khẩu mới nhất hiện nay

- Thuế suất ưu đãi đặc biệt: vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam hoặc áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước. Về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam, điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt, hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước có thể đáp ứng được.

Xem thêm: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

- Thuế suất thông thường: trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi và thuế suất ưu đãi đặc biệt, áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các. Để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại điều 10 của luật này. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng.

2. Cách tra biểu thuế và cách tính thuế xuất nhập khẩu

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018: để tính thuế cho các đối tượng chịu thuế (hàng hóa, dịch vụ, thu nhập, tài sản…) đây là bảng tập hợp các loại thuế suất do Nhà nước quy định. Trong luật thuế xuất nhập khẩu mới nhất, thuế suất được quy định dưới hai hình thức là thuế suất tỉ lệ và thuế suất cố định.