Ngành thuế đặt mục tiêu đến năm 2020 giảm 10% nhân sự và 50% đầu mối

Theo TCT online đưa tin, ngày 17/7 đồng chí Ngô Đông Hải - Phó trưởng ban Kinh tế TW chính phủ, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TW Đảng, cùng đoàn công tác, kiểm tra đã làm việc với ban lãnh đạo Tổng cục Thuế về kết quả thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết 19 của Trung ương khóa XII, gắn với thực hiện kết luận số 64 khóa XI của Trung ương đề ra tới năm 2020.
 
 Giảm nhân sự ngành thuế
 
  Báo cáo của tổng cục thuế trước đoàn công tác, thanh kiểm tra.
 
 
Báo cáo với đoàn kiểm tra, đại diện Đảng ủy Tổng cục Thuế, Phó bí thư ông Nguyễn Quang Thụy cho biết, việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương khóa XII gắn với thực hiện Kết luận số 64 khóa XI về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, Tổng cục Thuế luôn quán triệt, giám sát triển khai các nội dung đến từng cán bộ đảng viên, công chức và người lao động. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận về ý chí và hành động trong toàn ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Song song với đó, Tổng cục Thuế đã tích cực chủ động đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế và tham mưu với Bộ Tài chính trình Chính phủ kiện toàn cơ cấu tổ chức, tinh gọn bộ máy.

Với sự đồng thuận, quyết tâm cao trong toàn ngành dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, Tổng cục Thuế đã thực hiện cắt giảm được 644 đội thuế. Dự kiến đến năm 2020 toàn ngành thuế sẽ cắt giảm tiếp 345 Chi cục Thuế (giảm 50% số chi cục thuế so với hiện nay) và giảm từ 500 – 1000 đội thuế, qua đó sẽ tập trung nguồn nhân lực cho các địa bàn trọng điểm có số thu lớn; tăng cường nguồn nhân lực cho những chức năng quản lý chính, đặc biệt là thanh kiểm tra. Đồng thời, cũng trong thời gian này, Tổng cục Thuế đã nghiên cứu xây dựng đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021, theo đó mỗi năm tổng biên chế giao cho các cục thuế địa phương đều giảm 1,8%, đảm bảo đến năm 2021, biên chế ngành thuế giảm 10% theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị.
 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ông Bùi Văn Nam nhấn mạnh, việc dà soát, sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế cần tiến hành khẩn trương, đúng đường lối của đảng, không làm qua loa lấy lệ. Thời gian đầu sẽ sắp xếp, phân bổ lại 195 chi cục thuế có số thu thấp (dưới 50 tỷ trừ đất và khoảng cách giữa các chi cục không quá 50 km) thành 93 chi cục thuế vùng, giảm 102 đơn vị. Đến nay, các cục thuế đã cơ bản hoàn thành xong đề án và Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp thẩm định. Để việc giảm đầu đầu mối và tinh gian biên chế đạt hiệu quả cao, Tổng cục Thuế đã ban hành 20 văn bản hướng dẫn cục thuế các cấp cơ sở, đồng thời chỉ đạo các bộ phận công nghệ thông tin, kê khai nghiên cứu nâng cấp ứng dụng, để khoản thu phát sinh ở huyện nào vẫn được hạch toán ở huyện đó. Các chi cục thuế được sáp nhập vẫn có bộ phận một cửa và có thể sử dụng con dấu của chi cục thuế vùng để giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo người dân không phải đi từ huyện nọ sang huyện kia để nộp thuế. 
 
Sau khi lắng nghe các báo cáo của Tổng cục Thuế, ông Ngô Đông Hải đánh giá cao những chủ trương, giải pháp cụ thể và kết quả mà Tổng cục Thuế đã đạt được. Ông Ngô Đông Hải yêu cầu, trong thời gian tới Tổng cục Thuế cần phối hợp với chính quyền địa phương bám sát thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giảm 50% đầu mối và tinh giản 10% lượng cán bộ, đồng thời đảm bảo vận hành ổn định, liên tục của bộ máy và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao./.