Quy Định Về Quyết Toán Thuế

Cơ quan thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế và kiểm tra lại việc khai quyết toán thuế của doanh nghiệp. Vậy cơ quan thuế quy định về quyết toán thuế sau bao nhiêu lâu? có phải quyết toán thuế không nếu sau 5 năm doanh nghiệp chưa quyết toán?

Quy định về quyết toán thuế sau 5 năm

Quy Định Về Quyết Toán Thuế

Minh họa: Quy định về quyết toán thuế thu nhập

- Tại điều 37, điều 38 của Luật quản lý thuế, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định về quyết toán thuế thì người nộp thuế phải tính, xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước.

- Trong tờ khai thuế, người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ tài chính quy định.

Tại điều 35 quy định về kiểm tra kế toán, theo quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 như sau:

Đơn vị kế toán không quá một lần kiểm tra cùng một nội dung trong một năm và phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền. Khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật thì việc kiểm tra kế toán mới được thực hiện.

Như vậy, số liệu là do doanh nghiệp tự khai, tự chịu trách nhiệm qua việc kê khai thuế và làm báo cáo quyết toán với số liệu của doanh nghiệp làm và cơ quan thuế sẽ xuống kiểm tra những số liệu mà doanh nghiệp đã kê khai.

Thời gian quyết toán thuế

Quy định về quyết toán thuế thu nhập
Minh họa: Quy định về quyết toán thuế thu nhập

Doanh nghiệp không được quá 1 lần kiểm tra cùng một nội dung và sẽ phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. Phải thông báo trước với doanh nghiệp khi cơ quan thuế xuống kiểm tra doanh nghiệp. Trong tất cả các năm, cơ quan thuế sẽ kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp mà không phụ thuộc là sau 5 năm hay không.

Tuy nhiên, tại điều 4 thông tư 166/2013/TT-BTC việc phạt về hành vi khai sai số liệu kế toán dẫn đến thiếu số thiếu phải nộp được quy định rất cụ thể và rõ ràng như sau:

- Thời gian là 2 năm

+ Bị xử phạt về hành vi vi phạm trong thời hạn 2 năm doanh nghiệp vi phạm thủ tục về thuế như không nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý.

+ Doanh nghiệp không bị xử phạt về hành vi vi phạm thủ tục về thuế nếu quá thời hạn 2 năm nhưng về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tăng số thuế được hoàn vẫn bị xử phạt.

- Thời gian là 5 năm.

+ Doanh nghiệp bị xử phạt về hành vi khai sai, trốn thuế trong thời hạn 5 năm, doanh nghiệp khai thuế dẫn đến thiếu số thuế được hoàn. Để nộp vào ngân sách nhà nước, doanh nghiệp phải tính tiền chậm nộp, tiền thuế phải nộp và tiền phạt thuế.

+ Doanh nghiệp sẽ không bị xử phạt nếu quá thời gian là 5 năm , về hành vi khai sai, trốn thuế, gian lận thuế. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải nộp tiền thuế chậm nộp, tiền thuế trốn và tiền phạt chậm nộp vào ngân sách.

- Thời gian 10 năm:

+ Đối với quy định về quyết toán thuế tiền thuế chậm nộp thì doanh nghiệp chỉ phải nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp từ trong thời gian 10 năm.