Quy Trình Cưỡng Chế Nợ Thuế

Ngày 20/6/2018, về quy trình cưỡng chế nợ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2017, tổng cục Thuế có công văn số 2466/TCT-QLN trả lời công ty cổ phần BOT quốc lộ 2. Sau đây hãy cùng kế toán Nhất Nam tìm hiểu về trường hợp này nhé.


Quy Trình Cưỡng Chế Nợ Thuế
Minh họa: Quy trình cưỡng chế nợ thuế

Cơ quan thuế khuyến cáo bảo mật thông tin mã số thuế cá nhân

Về vấn đề này, tổng cục Thuế cho biết quy trình cưỡng chế nợ thuế bổ sung điều 31 của Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013, tại khoản 8 điều 5 nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi.

Theo đó, việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế với quy định về các trường hợp được gia hạn theo một trong các trường hợp sau đây:

- Do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ làm cho bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh. Thiệt hại vật chất tính được bằng tiền,

- Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh. Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: Máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

- Để không phải làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh thì làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh thì phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu không có khả năng nộp thuế đúng hạn do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng, để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày.

Quy Trình cưỡng chế nợ thuế mới
Minh họa: Quy trình cưỡng chế nợ thuế mới nhất.

- Các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác.

Trong khi đó, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 tại khoản 3 điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, quy định người nộp thuế chậm nộp tiền thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp, so với thời hạn quy định, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế.

Đồng thời, người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, tại khoản 1 điều 2 thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định các trường hợp bị cưỡng chế.

Như vậy, về việc khoanh nợ căn cứ các quy định nêu trên, hiện nay Luật quản lý thuế không có quy định không thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế.

Theo quy định bổ sung Điều 31 của Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013, tại khoản 8 điều 5 nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Thủ tướng chính phủ sửa đổi, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định nếu trường hợp công ty cổ phần BOT quốc lộ 2 nợ tiền thuế TNDN, tiền chậm nộp quá 90 ngày.

Do vậy, với quy trình cưỡng chế nợ thuế và tiền chậm Tổng cục thuế đề nghị công ty nộp đủ số tiền vào ngân sách Nhà nước.