Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thường được thực hiện vào cuối tháng đầu tiên của quý kế tiếp và tiến hành quyết toán dựa trên kết quả kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp không cần phải gửi tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mỗi quý cho chi cục thuế.

Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp


Những quy định về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Một số doanh nghiệp bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính quý thực hiện đúng quy định của pháp luật thì cần phải căn cứ vào báo cáo tài chính mỗi quý cũng như các quy định pháp luật hiện hành về thuế mục đích xác định số thuế đã nộp thu nhập hàng quý.


Riêng với những đơn vị không bắt buộc lập báo cáo tài chính quý thì căn cứ vào số thuế thu nhập năm trước của doanh nghiệp mình và đưa ra mục tiêu dự kiến mà doanh nghiệp mình sẽ đạt được trong năm để xác định số thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải tạm nộp ở mỗi quý.
 

Lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế tạm nộp khi được tổng có thể thấp hơn số thuế thu nhập mà doanh nghiệp bắt buộc phải nộp với quyết toán từ 20% trở lên thì đơn vị có thể nộp tiền thuế chậm hơn với phần lệch 20% giữa số tiền thuế tạm nộp với số thuế bắt buộc phải nộp theo quyết toán, thời gian sẽ được tính sau ngày cuối cùng của kỳ hạn nộp thuế ở quý bốn đến thời hạn nộp tiền thuế số còn thiếu chênh lệch so với quyết toán.


Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN
 

- Trường hợp, doanh nghiệp tạm nộp số thuế thu nhập theo quý thấp hơn số thuế bắt buộc phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà nộp chậm trễ so với ngày quy định thì tiền nộp phạt sẽ được tính từ ngày hết hạn nộp đến ngày thực nộp so với số quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.


- Sau khi doanh nghiệp đã khai quyết toán thuế năm, cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra so với số thuế doanh nghiệp đã kê khai quyết toán nếu phát hiện tăng số thuế phải nộp thì doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp đối với toàn bộ số thuế phải nộp công thêm các ngày cuối cùng của thời gian nộp hồ sơ đến ngày thực nộp.


- So với quyết toán thuế năm, nếu doanh nghiệp tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thừa sẽ được coi là số thuế tạm nộp của năm kế tiếp hoặc được hoàn thuế theo quy định.


Trên đây chúng tôi vừa chia sẻ đến bạn những lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mà bạn cần nắm rõ, ngoài ra bạn cần quan tâm đến 2 chỉ tiêu là [G] và [I].


- Số tiền thuế TNDN mà doanh nghiệp bạn phải nộp sẽ dựa vào chỉ tiêu dương của [G].


- Trường hợp chỉ tiêu [G] âm hay ở trong dấu ngoặc tròn thì là số tiền mà doanh nghiệp của bạn đã nộp thừa. Nếu vậy thì bạn không phải nộp tiếp mà có thể yêu cầu hoàn trả hoặc chuyển sang lần sau.


- Còn với chỉ tiêu [I], đây là số tiền chênh lệch mà doanh nghiệp bạn phải nộp với hơn 20% số thuế.


- Nếu chỉ tiêu [I] của doanh nghiệp bạn âm thì không sao nhưng dương thì đơn vị bạn sẽ phải nộp tiền phạt do chậm trễ.