So Sánh Thuế Giá Trị Gia Tăng và Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt


Đối với một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật quản lý thuế và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt,... Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC bổ sung một số điều quy định chi tiết luật sửa đổi và hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP. Hãy cùng kế toán Nhất Nam so sánh thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt qua bài viết dưới đây nhé!

So Sánh Thuế Giá Trị Gia Tăng với Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

Minh họa: So sánh thuế GTGT vs Thuế tiêu thụ đặc biệt.

So sánh thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt

1. Được khấu trừ thuế giá trị gia tăng tiếp sang kỳ sau

Thông tư 130 quy định, theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư (tại điểm C khoản 3 điều 1 và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà trừ cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) nếu đang trong giai đoạn đầu tư cùng tỉnh/thành phố, và để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư.

Còn sau khi bù trừ, mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.
 

2. Ấn định giá tính thuế TTĐB nếu giá bán quá thấp

Cũng theo thông tư 130, giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ là giá tính thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ của cơ sở sản xuất, thuế bảo vệ môi trường, kinh doanh chưa có thuế TTĐB và thuế GTGT.

So sánh thuế GTGT và Thuế tiêu thụ đặc biệt

Minh họa: So sánh thuế GTGT và Thuế tiêu thụ đặc biệt

Cụ thể, sẽ là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra đối với hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa nhập khẩu. Cơ quan thuế thực hiện ấn định thuế theo quy định của Luật quản lý thuế trong trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường.

Giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB không được thấp hơn tỷ lệ 7% trong trường hợp có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty khác cùng công ty mẹ hay có mối quan hệ liên kết đối với nhà sản xuất, nhà nhập khẩu thành lập nhiều cơ sở thương mại trung gian so với giá bình quân trong tháng của các cơ sở thương mại này bán cho cơ sở kinh doanh thương mại không có quan hệ thuộc công ty mẹ - con hoặc có mối quan hệ liên kết khác.
 

Để so sánh thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở kinh doanh thương mại riêng mặt hàng xe ôtô là giá bán xe mà cơ sở kinh doanh thương mại lắp đặt thêm theo yêu cầu của khách hàng, chưa bao gồm các lựa chọn về trang thiết bị, phụ tùng.

Trong trường hợp này, các cơ sở trên được coi là có mối quan hệ liên kết với vốn đầu tư của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia thì một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 20%.
 

Nếu so sánh thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt thì trường hợp giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế thấp hơn tỷ lệ 7% thì quan thuế ấn định giá tính thuế…