So Sánh Thuế Trực Thu và Thuế Gián Thu

Nhằm đáp ứng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước thì thuế là khoản trích bằng tiền nộp cho nhà nước khi doanh nghiệp đủ các điều kiện để đóng thuế. Sẽ phân thành 2 loại khi so sánh thuế trực thu và thuế gián thu căn cứ vào mục đích điều tiết của nhà nước. Để điều tiết vào thu nhập của tổ chức các nhân sẽ có thuế trực thu và thuế gián thu. Đều cần có trách nhiệm và yêu cầu nộp theo quy định dù là nộp trực thu hay gián thu. Một số yếu tố phân biệt thuế trực thu và thuế gián thu:

So sánh thuế trực thu và thuế gián thu
Minh họa: So sánh thuế trực thu và thuế gián thu

1. Khái niệm Thuế trực thu, thuế gián thu

- Thuế trực thu: người nộp thuế và chịu thuế là một, đây là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập tài sản của người nộp thuế. Thuế đánh trực tiếp vào khoản thu nhập: lợi tức và cổ phần, tiền lương, tài sản cố định.

Đối với việc so sánh thuế trực thu và thuế gián thu đây là thuế mà Nhà nước thu trực tiếp vào phần hoạch toán thu nhập. Một số loại thuế thuộc thuế trực thu ở nước ta, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế chuyển quyền dùng đất, dùng đất nông nghiệp.

- Thuế gián thu: được coi là 1 phần cấu thành nên giá cả hàng hóa, dịch vụ của công ty đây là loại thuế đánh vào việc tiêu thụ hàng hóa dịch vụ.

Thuế gián thu sẽ được người tiêu dùng gánh và doanh nghiệp chỉ đóng vai trò làm bên thu hộ Nhà nước, mối quan hệ giữa người chịu thuế và Nhà nước thể hiện 1 cách gián tiếp, hay hiểu cách đơn giản là doanh nghiệp nộp thuế hộ cho người tiêu dùng. Một số loại thuế gián thu: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu….


So sánh thuế trực thu và thuế gián thu
Minh họa: So sánh thuế trực thu với thuế gián thu

2. Độ tác động vào nền kinh tế

Thuế trực thu ít tác động vào giá cả thị trường thường được đánh giá kết quả thu nhập của công ty sau 1 kỳ kinh doanh hay kết quả kinh doanh.

Thuế gián thu có tác động trực tiếp tới giá hàng hóa vì được cộng vào giá bán hàng hóa dịch vụ, còn thuế gián thu ảnh hưởng trực tiếp tới giá cả thị trường.
Xem thêm: So sánh thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt

3. Khả năng quản lý thuế

- Thuế trực thu: do các công ty rất dễ trốn thuế nên hiện ở Việt Nam đối với các thuế trực thu rất khó thu, rất khó kiểm soát độ thực thế của người nộp thuế và việc thanh toán bằng tiền mặt khiến cho các nhà quản lý thuế.

- Thuế gián thu: dễ thu do được thể hiện trên giá bán hàng hóa, dịch vụ.

4. Ưu nhược điểm của 2 loại thuế

- Thuế trực thu

+ Ưu điểm: đảm bảo công bằng giữa những người phải chịu thuế.

+ Nhược điểm: khi các công ty tổ chức doanh nghiệp cố tình trốn thuế thì khó thu hồi thuế.

Thuế gián thu:

Ưu điểm: trong việc tính thuế và quản lý thuế sẽ dễ dàng cho cơ quan thuế.

Nhược điểm: ít đảm bảo tính công bằng giữa những người nộp thuế.

Bạn cũng sẽ có được những lợi ích nhất định nếu thực hiện thuế theo cách nào khi thực hiện tính thuế theo thuế trực thu hay thuế gián thu. Để được nhận những tư vẫn tốt nhất hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi. Về vấn đề so sánh thuế trực thu và thuế gián thu, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc liên quan. Kế toán Nhất Nam thực hiện nhận tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội.