Tạm Nhập Tái Xuất Có Phải Nộp Thuế?

Để thống nhất áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất, đó là quy định mới tại dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành luật thuế XK, thuế NK tạm xuất - tái nhập có thời hạn nhất định, phù hợp với các cam kết quốc tế. Vậy, tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế?

Tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế không?

Tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế không?

Cụ thể, đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất trong thời hạn nhất định với các trường hợp tại điều 11 dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành luật thuế XK, thuế NK đã quy miễn thuế:

- Hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm.

- Hàng hóa tạm nhập, tái xuất để cung ứng cho tàu biển, tàu bay nước ngoài neo đậu tại cảng Việt Nam; Máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng tạm nhập để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài tại Việt Nam; hoặc hàng hóa tạm xuất để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay Việt Nam ở nước ngoài;

Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế phải đảm bảo không làm thay đổi hình dáng, công dụng và đặc tính cơ bản của hàng hóa tạm nhập, tạm xuất và không tạo ra hàng hóa mới (trừ trường hợp thay thế hàng hóa theo điều kiện bảo hành của hợp đồng), nếu không biết tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế thì cụ thể:

- Sửa chữa theo hợp đồng dịch vụ sửa chữa sản phẩm bị hỏng hóc hoặc do lỗi kỹ thuật sau đó tái xuất hoặc tái nhập sản phẩm đã được sửa chữa phải đảm bảo hàng hóa tái xuất hoặc tái nhập chính là hàng hóa đã được tạm nhập, tạm xuất trước đó nhưng đã được sửa chữa.

- Bảo hành, sửa chữa, thay thế theo hợp đồng mua bán về việc sửa chữa, thay thế miễn phí trong trường hợp hàng hoá bị hỏng hóc hoặc do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất theo quy định cụ thể về điều kiện bảo hành, sửa chữa, thay thế trong một khoảng thời gian được xác định.
 

Tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế không?
 

Cùng với đó, hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất trong thời hạn tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả thời hạn gia hạn) được tổ chức tín dụng bảo lãnh hoặc đã đặt cọc một khoản tiền tương đương số tiền thuế NK của hàng hóa tạm nhập, tái xuất. sẽ miễn thuế cho phương tiện quay vòng theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để chứa hàng hóa XK, NK, bao gồm các mặt hàng được quy định tại điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;
Xem thêm: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất hiện nay

Việc bảo lãnh, đặt cọc số tiền thuế nhập khẩu của hàng hóa tạm nhập, tái xuất thực hiện theo quy định tại nghị định sửa nghị định 08/2015/NĐ-CP.

Vậy tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế? Khi thực tái nhập, tái xuất thì được hoàn lại số tiền thuế đã nộp tương đương với hàng hóa đã thực tái xuất theo quy định tại điều 35 dự thảo của nghị định. Hết thời hạn tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập mà hàng hóa chưa được tái xuất, tái nhập thì phải nộp thuế. Thời hạn tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế nêu trên thực hiện theo quy định tại nghị định số 08/2015/NĐ-CP.