Thời Hạn Nộp Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Các thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là điều đầu tiên mà một kế toán nên nắm vững. Trong công việc, điều này sẽ giúp bạn chủ động và không bị chậm hồ sơ khai thuế cũng như tiền thuế. Một kế toán giỏi không những cần phải biết cân đối quỹ thời gian làm việc sao cho hợp lý mà còn biết tối ưu số thuế phải nộp cho doanh nghiệp để không bị dồn công việc vào những ngày cuối kỳ khai thuế, dẫn đến không kịp thời gian để nộp.

Thời Hạn Nộp Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Minh họa: Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Tìm hiểu thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

1/ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Dưới đây là hướng dẫn văn bản hợp nhất các thông tư về quản lý thuế tại khoản 3, điều 10, thông tư 18/VBHN – BTC, trong đó có hướng dẫn rất rõ nội dung thông tư 156/2013/TT-BTC này.

- Ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất.

- Ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất.

- Tháng đầu tiên của năm dương lịch sẽ là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30.

- Kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10.

- Ngày thứ 90 là thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm chậm nhất kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

- Đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Thời Hạn Nộp Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Minh họa: Thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

- Theo cơ chế một cửa liên thông, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thu khác liên quan đến sử dụng đất thì về cơ chế một cửa liên thông thực hiện theo thời hạn quy định tại văn bản hướng dẫn đó.

Ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó trong trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định.
 

2/ Thời hạn nộp tiền thuế:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thế cũng chính là thời hạn nộp tiền thuế. Tức là thời hạn nộp tiền thuế cũng kết thúc ngày đó sẽ biết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế kết thúc ngày nào.

Trên đây là thời hạn nộp tiền thuế và thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chung cho cả nước. Thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế tại thời điểm đó trong trường hợp cơ quan thuế có hướng dẫn về gia hạn nộp hồ sơ khai thuế hay gia hạn nộp tiền thuế.

Lưu  ý về vấn đề nộp thuế

Đối với thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thời hạn nộp hồ sơ khai thuế các bạn hết sức chú ý nhé. Nếu không sẽ bị phạt, nếu đó là lỗi của bạn thì bạn phải bỏ tiền túi ra.

Xem thêm: Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp