Thủ Tục Ban Đầu Với Cơ Quan Thuế

Khi thành lập doanh nghiệp mới, thì cần phải làm gì với thủ tục ban đầu với cơ quan thuế mới nhất. Điều trọng tâm của bài viết này sẽ giải đáp các Mẫu hồ sơ khai thuế ban đầu, hồ sơ kê khai thuế gồm những gì? Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế ban đầu, khai và nộp lệ phí môn bài như thế nào? Thông báo về việc sử dụng dịch vụ đại lý thuế như thế nào? Xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng ra sao?  Biểu mẫu đăng ký mã số thuế cá nhân, thủ tục đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế?


Thủ tục ban đầu với cơ quan thuế
Minh họa: Thủ tục ban đầu với cơ quan thuế

1. Khai và nộp lệ phí Môn bài

– Cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh trong trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập thì phải khai lệ phí môn bài trong thì kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thời hạn 30 ngày, hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

– Khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh thì khai lệ phí môn bài một lần, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu;

– Thời hạn nộp thủ tục ban đầu với cơ quan thuế và tiền lệ phí môn bài khi mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng.

– Hàng năm doanh nghiệp thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất sau khi đi vào hoạt động là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

– Hồ sơ khai thuế môn bài là tờ khai lệ phí.


Thủ tục ban đầu với cơ quan thuế
Minh họa: Thủ tục ban đầu với cơ quan thuế

2. Xác định cách tính thuế giá trị gia tăng

Có hai phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp.

3. Thông báo về việc sử dụng dịch vụ đại lý thuế

– Người nộp thuế sử dụng dịch vụ làm thủ tục về thuế thông qua kế toán Nhất Nam thì thông báo cho CQT quản lý trực tiếp bằng văn bản kèm theo bản chụp hợp đồng dịch vụ có xác nhận của người nộp thuế chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi kế toán Nhất Nam thực hiện về thuế nêu trong hợp đồng lần đầu các công việc thủ tục.

4. Đăng ký mã số thuế cá nhân

– Cá nhân có phát sinh thu nhập từ tiền lương ủy quyền qua đơn vị chi trả thu nhập thực hiện thủ tục đăng ký thuế và người phụ thuộc với cơ quan thuế.

– Khi chi trả thu nhập tiền lương cho người lao động thì doanh nghiệp có nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và thực hiện việc đăng ký mã số thuế cho người lao động.

5. Đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế

– Về công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn có đầy đủ điều kiện cơ sở hạ tầng do đó các doanh nghiệp thành lập tại địa bàn thành phố phải kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử.

6. Thông báo áp dụng cách tính khấu hao tài sản cố định

Doanh nghiệp thực hiện đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản với cơ quan thuế.

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ thủ tục ban đầu với cơ quan thuế dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, trao đổi, biếu, tặng, trả thay lương cho người lao động.

Xem thêm: Tìm hiểu quy trình hoàn thuế mới nhất