Thủ tục mở lại mã số thuế của Doanh nghiệp

Sau đây Kế toán Nhất Nam sẽ hướng dẫn chi tiết các DN các thủ tục mở lại mã số thuế (khôi phục mã số thuế) với trường hợp Doanh nghiệp bỏ địa địa kinh doanh. Hy vọng, bài viết sẽ gỡ được những khó khăn cho các Doanh nghiệp!
Việc khôi phục mã số thuế được quy định cụ thể trong thông tư số 95/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/06/2018 và có hiệu lực từ 12/08/2016. Để cụ thể, chúng ta sẽ cùng đi vào từng trường hợp cụ thể để có cách xử lý phù hợp.
Thông tin liên hệ để có được những tư vấn chi tiết hơn

Kế toán Nhất Nam
Giấy chứng nhận điều kiện hành nghề số: 49744/XN-CT-TTHT được cấp bởi Tổng Cục thuế
VPDD: Số 98 ngõ 195 đường Trần Cung, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
Hotline: 0981 60 60 26

Khôi phục mã số thuế do Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
a)Tình huống xảy ra

Đây là trường hợp phổ biến diễn ra hiện nay do việc Doanh nghiệp đăng ký trụ sở tại một địa chỉ, còn thực tế hoạt động tại một địa chỉ (như chung cư, văn phòng ảo...) dẫn đến việc:
-Các văn bản của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua đường bưu chính nhưng bưu điện trả lại do không có người nhận hoặc do địa chỉ không tồn tại;
-Cơ quan thuế nhận được thông tin bằng văn bản do các tổ chức, cá nhân cung cấp về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký;
-Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (UBND phường, đội thuế phường...) có văn bản gửi cơ quan thuế thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
-Người nộp thuế không nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế theo đúng thời hạn; cơ quan thuế đã gửi thông báo qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế hoặc qua đường bưu chính nhưng người nộp thuế vẫn không có các biện pháp khắc phục.
Với các trường hợp này, Cơ quan thuế sẽ tiến hành xác minh thực tế hoạt động của Doanh nghiệp tại địa chỉ đã đăng ký trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát sinh các vấn đề nêu trên. Trường hợp xác minh đúng người nộp thuế không hoạt động tại địa điểm trụ sở đã đăng ký, Cơ quan thuế sẽ làm các thủ tục liên quan để cập nhật trạng thái " Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký" vào hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.
b) Hậu quả của việc "NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký"
-NNT không được phép nộp các hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật trước khi có biện pháp khắc phục tình trạng trên (phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, phạt chậm nộp thuế nếu phát sinh...)
-Các hóa đơn đã phát hành còn chưa sử dụng của NNT sẽ đưa vào diện Hóa đơn hết giá trị sử dụng. Trường hợp, NNT tiếp tục sử dụng hóa đơn từ thời điểm trạng thái "NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký" sẽ trở thành hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (mức phạt từ 20-50 triệu đồng và phải thu hồi toàn bộ các hóa đơn bất hợp pháp đã xuất)
-Sau 1 năm, nếu NNT không tiến hành khắc phục, Cơ quan thuế sẽ chấm dứt hiệu lực của mã số thuế theo quy định hoặc phối hợp với CQ đăng ký kinh doanh để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
c) Các bước khắc phục để cập nhật lại trạng thái NNT đang hoạt động
Quy định tại điểm b khoản 2 điều 20 thông tư 95/2016/TT-BTC. Căn cứ theo tình hình thực tế triển khai dịch vụ tại các chi cục, thủ tục tiến hành theo các bước sau gồm:
-Bước 1: NNT soạn văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT gửi lên Bộ phận 1 cửa của Cơ quan thuế;
-Bước 2:Trường hợp đã đến hạn kê khai hồ sơ khai thuế thì in bản cứng hồ sơ khai thuế (có mã vạch) và xin xác nhận tại BP một cửa kèm theo mẫu số 25/ĐK-TCT để đảm bảo không quá hạn kê khai thuế;
-Bước 3:Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được công văn đề nghị khôi phụ mã số thuế, Cơ quan thuế sẽ:

  1. Rà soát các hồ sơ khai thuế còn thiếu, tình hình sử dụng hóa đơn; số tiền thuế còn nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có);
  2. Thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn;
  3. Thực hiện xác minh thực tế tại địa chỉ trụ sở kinh doanh của NNT;
  4. Lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của NNT tại địa chỉ đã đăng ký theo hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế của NNT.
-Bước 4: NNT thực thi đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến xử phạt vi phạm, nộp đủ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp. Treo biển hiệu công ty và tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký theo hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế
-Bước 5: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày NNT hoàn thành các nghĩa vụ tại bước 4, CQT tiến hành khôi phục mã số thuế cho NNT
d)Mẫu công văn đề nghị khôi phục mã số thuế
Công văn 25/ĐK-TCT