Thực Trạng Thu Thuế Ở Việt Nam Hiện Nay

Bộ trưởng Tài chính nói thuế của Việt Nam không cao trước chất vấn của đại biểu, khi so sánh với các nước. Ngoài ra, với cơ chế tính thuế mỗi nước thì việc so sánh cũng cần xem xét. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thực trạng thu thuế ở Việt Nam hiện nay qua bài viết sau đây.

 

Thực Trạng Thu Thuế Ở Việt Nam Hiện Nay
Minh hoạ: Thực Trạng thu thuế ở Việt Nam hiện nay
 

Thuế của Việt Nam ở mức trung bình thấp

Mức thu thuế Việt Nam chỉ đứng thứ 3 theo nhận xét của một vị đại biểu quốc hội và chỉ đứng sau Nhật Bản và Hàn Quốc, Bộ trưởng cho biết mỗi nước lại đánh sắc thuế phụ thuộc vào chiến lược riêng. So với các nước khu vực, thế giới, thực trạng thu thuế ở Việt Nam hiện nay thuộc mức trung bình thấp.

Theo đó, 23,8% là mức huy động ngân sách trên GDP của Việt Nam. Trong khi đó theo báo cáo IMF, các nước Liên minh Châu Âu (EU) có thu ngân sách bình quân trên GDP là 44,3% GDP, các nước mới nổi và phát triển ở châu Á 25,5% GDP.

Khi so sánh số liệu thu ngân sách của các nước, Bộ trưởng nhấn mạnh cần dựa trên tiêu chí đồng nhất và cùng bản chất. Ví dụ, trong khi của Việt Nam gồm cả 4 cấp, số thu của nhiều nước chỉ là số thu của chính quyền trung ương.

Về cơ cấu thu, trong khi tại một số nước lại tính là khoản thu từ vốn, thu từ bán tài nguyên quốc gia, Việt Nam cũng tính cả thu từ dầu thô, sử dụng đất, nhà thuộc sở hữu Nhà nước…. Nên so sánh về bản chất là khác nhau vì các nước hát triển cả huy động bảo hiểm xã hội vào số thu.

Sắc thuế của từng quốc gia phụ thuộc vào chiến lược của từng thời kỳ. Ví dụ, giảm thiểu xuất khẩu thô và thuế tài nguyên ưu tiên xuất khẩu tinh. Trên thế giới, mức thuế suất ở mức trung bình thấp.

Theo Bộ trưởng, để đảm bảo nuôi dưỡng nguồn thu thuế Việt Nam cũng thực hiện các chính sách miễn giảm thuế cho nhiều doanh nghiệp. Ngoài ra, thuế phí sẽ ngày càng giảm trong tỷ lệ thu ngân sách. Theo đó, còn có các giảm thuế theo các hiệp định FTA. Đến năm 2020, thuế phí sẽ đặt mục tiêu 21% GDP.

 

 

Thực trạng thu thuế ở việt nam hiện nay

Kiểm soát được bội chi sau gần 10 năm

Theo Bộ trưởng, Chính phủ đã triển khai quyết liệt công tác thu nợ đọng thuế với tổng nợ thuế tính đến 30/9 là 73.900 tỷ đồng.

Tiền phạt vi phạm hành chính về thuế khi số nợ đến 90 ngày là 27.648 tỷ đồng và chậm nộp là 18.061 tỷ; nợ lũy kế kéo dài nhiều năm là 28.221 tỷ đồng (32,8%).

Có trên 100.000 doanh nghiệp, con số nợ lũy kế kéo dài của hơn 600.000 đối tượng. Chính phủ đang quyết liệt thu hồi và số nợ có khả năng thu hồi tương đương 3% ngân sách Nhà nước.

Với mục tiêu 2020 là khoảng 84% từ thu nội địa, Bộ trưởng đặt mục tiêu tăng tỷ trọng thu nội địa, về vấn đề chi ngân sách Nhà nước. Chi cho con người sẽ tiết kiệm hơn khi chi thường xuyên đã giảm xuống, và có chính sách mới từ 1/7/2018.

Về bội chi, giảm trái phiếu chính phủ chưa phân khai và đang quyết liệt kiểm soát bội chi. Chính phủ sẽ giữ bội chi dưới 3,5%. Số vay, số bội chi đã được kiểm soát. Bộ trưởng cho rằng thực trạng thu thuế ở Việt Nam hiện nay gần 10 năm gần đây mới kiểm soát được bội chi.

Số bội chi sẽ giảm sẽ là 3,6% khi đưa ra mục tiêu đến 2019, sẽ là 3,4% đến năm 2020. Trong giới hạn cho phép nợ công đến 2018 là 63,9%.