Thực Trạng Thuế Ở Việt Nam Hiện Nay

Gần đây, trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp trường hợp lương công nhân tăng bắt buộc thuế phải giảm thì ngân sách của nhà nước trở nên căng thẳng hơn. Trong khi hệ thống thuế của nước ta đã đưa ra mục tiêu cải cách chiến lược phải đạt được vào năm 2020. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về thực trạng thuế ở Việt Nam hiện nay.

Thực Trạng Thuế Ở Việt Nam Hiện Nay

Minh họa: Thực trạng thuế tại việt nam hiện nay

Đẩy mạnh cải cách thuế

Nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với thế giới trong giai đoạn cải cách bước 3. Cho nên, để hướng đến việc sửa đổi các sắc thuế hiện hành, nội dung cụ thể của cải cách thuế bước 3 như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, thuế tài nguyên và ban hành những loại thuế mới phù hợp với giai đoạn hội nhập và thực hiện các cam kết quốc tế như thuế thu nhập cá nhân, theo xu hướng tăng dần tỷ trọng thuế trực thu, tương ứng giảm dần tỷ trọng thuế gián thu. Dẫn đến sự cắt giảm đáng kể nguồn thu từ thuế nhập khẩu với việc thực hiện các cam kết quốc tế đa phương và song phương, thu nhập từ dầu thô cũng giảm sút.

Tỷ lệ động viên thuế từ GDP đạt mức cao

Ở Việt Nam, so với tăng trưởng GDP trong khoảng 1 thập kỷ gần đây, căn cứ vào tính ổn định của tỷ lệ động viên thuế, so sánh tỷ lệ động viên với các nước tương đồng cũng như căn cứ vào mục tiêu chi tiêu ngân sách, căn cứ vào mức ảnh hưởng của thuế với nền kinh tế,... Như vậy, Việt Nam cũng khó có thể tăng thêm nữa tỷ lệ này vì không nhất thiết phải tìm cách giảm tỷ lệ động viên thuế từ GDP. Khi các thực hiện mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội quốc gia thì điều này sẽ tạo thêm áp lực cho chính phủ.

Thực trạng thuế tại việt nam hiện nay


Xu hướng giảm thuế trực thu, tăng sức ép lên thuế gián thu

Tỷ trọng giữa thuế trực thu và thuế gián thu về cơ bản cân bằng trong tổng thu thuế của Việt Nam giai đoạn vừa qua. Thuế trực thu chiếm 52% tổng thu thuế trong năm 2012, phần còn lại là thuế gián thu với 48%. Các loại thuế trên thu nhập và thuế tài sản là thuế trực thu. các loại thuế trên hàng hóa và dịch vụ chủ yếu là thuế gián thu.
 

Thực trạng thuế ở Việt Nam hiện nay là phải tăng thuế suất để đảm bảo nguồn thu ngân sách, hoặc mở rộng đối tượng chịu thuế của các loại thuế gián thu. Do các cam kết tự do hóa thương mại mà Việt Nam đã ký kết với quốc tế thì thuế xuất nhập khẩu khó có thể tăng trong các sắc thuế gián thu. Vào nguồn tài nguyên khai thác thuế tài nguyên phụ thuộc về cơ bản cũng bị giới hạn. Như vậy, thuế GTGT và thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ còn không gian điều chỉnh.
 

Cuối cùng, tồn tại thực trạng thuế ở Việt Nam hiện nay cũng như của các quốc gia đang phát triển nói chung là hệ thống quản lý thu thuế kém hiệu quả mặc dù không đề cập trong bài phân tích. Biện pháp tăng thu thuế hiệu quả ở bất cứ quốc gia nào trong đó có Việt Nam nhằm đảm bảo công bằng giữa các đối tượng nộp thuế luôn với việc hoàn thiện hệ thống quản lý thu thuế, tăng hiệu quả của thu thuế.