Thuế Lợi Tức Là Gì

Từ các hoạt động sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam, đối tượng nộp thuế là các tổ chức, cá nhân hạch toán kinh tế độc lập thuộc thành phần kinh tế có lợi tức trừ các doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài và hoạt động sản xuất nông nghiệp thuộc diện nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp. Đối với mọi hoạt động kinh doanh chính và phụ, thường xuyên hay không thường xuyên là đối tượng tính thuế. Vậy, bạn đã hiểu thuế lợi tức là gì chưa?


Thuế lợi tức là gì
Minh họa: Thuế lợi tức là gì?

Các loại lợi tức trên thị trường

1. Cơ sở chiết khấu ngân hàng

Sự chênh lệch giữa hai con số chính là lợi nhuận. Trái phiếu kho bạc được niêm yết giá đơn thuần dựa trên cơ sở chiết khấu, có nghĩa là nó nêu rõ tổng số tiền sẽ được trả khi đáo hạn, và nhà đầu tư trả giá thấp hơn để mua nó. Tuy nhiên, để tính được lợi tức, khoản chênh lệch đó phải được chuyển đổi sang tỷ lệ phần trăm hàng năm.

Lợi tức hàng năm trên cơ sở chiết khấu ngân hàng = (D/F ) * (360/T)

Trong đó:

F (Face value) = Mệnh giá

D( discount) = Giá trị chiết khấu = Mệnh giá - Số tiền phải trả

T(Number of days until maturity ) = Số ngày đến khi đáo hạn

Trong trường hợp này nếu không biết thuế lợi tức là gì, và công thức tính lợi tức chỉ đơn giản là khoản chiết khấu chia cho mệnh giá, nhân với 360 và sau đó chia cho số ngày còn lại đến khi đáo hạn.

Tuy nhiên, có một vài vấn đề trong việc sử dụng cách tính lợi tức hàng năm này để xác định lợi nhuận của bạn. Ngoài ra, nó không tính đến tiềm năng từ tỷ suất lợi nhuận kép, và giả định rằng bạn không có lựa chọn đầu tư nào khác. Ví dụ, giá trị lợi tức này coi một năm là 360 ngày để tính lợi nhuận nhà đầu tư sẽ nhận được.

2. Lợi tức theo thời gian nắm giữ

Theo định nghĩa, lợi tức trong khoảng thời gian nắm giữ chỉ được tính trên cơ sở thời gian nắm giữ. Lợi nhuận này chưa được quy đổi thành lợi nhuận một năm, đây chính là sự khác biệt so với hầu hết các cách tính lợi nhuận khác dựa trên cơ sở thời gian hàng năm. Vì vậy, không cần thiết phải xác định số ngày như trong công thức tính lợi tức chiết khấu ngân hàng. Ngoài ra, các khoản lãi hay tiền giải ngân được giả định sẽ thanh toán tại thời điểm đáo hạn.


Thuế lợi tức là gì
Minh họa: Thuế lợi tức là gì?

3. Lợi tức hiệu dụng năm

Lãi kép chính là lãi thu được từ lãi. Lợi tức hiệu dụng năm có thể cung cấp cách tính lợi tức chính xác hơn, đặc biệt là khi có sẵn các cơ hội đầu tư thay thế áp dụng việc tính lãi kép.

Trường hợp khoản đầu tư giảm giá trị

Bạn vẫn cộng một với HPY (bây giờ là một số âm), ví dụ 1 + (-0,5) = 0,95. Đối với các trường hợp thua lỗ, cách tính này vẫn không thay đổi; lỗ trong thời gian nắm giữ cần được cho vào khi tính lợi tức hiệu dụng năm.

Xem thêm: Thuế là gì? Vai trò, đặc điểm của thuế đối với nền kinh tế?

 

4. Lợi tức thị trường tiền tệ

Chỉ số này giúp ta so sánh lợi tức được viết trên trái phiếu kho bạc với lãi từ một công cụ thị trường tiền tệ. Lợi tức thị trường tiền tệ còn được gọi là lợi tức tương đương chứng chỉ tiền gửi.

Qua đây có lẽ bạn đã hiểu thuế lợi tức là gì rồi đúng không?