Thuế Môn Bài Nộp Khi Nào

Về lệ phí môn bài so với những quy định trước đó nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 điều chỉnh một số điểm. Trường hợp được miễn lệ phí môn bài thì nghị định này rút gọn bậc thu phí và quy định. Vậy, thuế môn bài nộp khi nào?

Rút gọn bậc nộp thuế môn bài

Hướng dẫn nộp thuế môn bài

Minh họa: Hướng dẫn nộp thuế môn bài.

Bậc thứ nhất phải đóng mức lệ phí môn bài/năm là 3 triệu đồng đối với những đơn vị SXKD có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, lệ phí môn bài/năm là 2 triệu đồng sẽ là bậc thứ hai từ 10 tỷ đồng trở xuống, bậc thứ ba và cũng là điểm mới của nghị định lệ phí môn bài/năm là 1 triệu đồng là quy định các chi nhánh, địa điểm kinh doanh đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện, các tổ chức khác.

Đối với tổ chức, mức thu lệ phí môn bài căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp không có vốn điều lệ.

Nghị định cũng nêu rõ, căn cứ để xác định mức nếu không biết thuế môn bài nộp khi nào? Thì khi các tổ chức này có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Theo đó, mức nộp lệ phí môn bài là 1triệu đồng là bậc thứ nhất đối với cá nhân, hộ gia đình SXKD có mức doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, mức nộp lệ phí môn bài là 500 nghìn đồng với bậc thứ hai doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm, mức nộp lệ phí môn bài là 300 nghìn đồng khi bậc thứ ba doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm và được miễn nộp lệ phí khi doanh thu dưới 100 triệu đồng/ năm.

Khuyến khích khai nộp lệ phí nếu không biết thuế môn bài nộp khi nào?

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm với các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình SXKD hoặc mới thành lập thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm. Trong thời gian 6 tháng cuối năm nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Thuế môn bài khi nào nộp
Minh họa: Thuế môn bài khi nào nộp

Phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm nếu tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình SXKD nhưng không kê khai lệ phí môn bài, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Ngoài ra, khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh thì việc khai lệ phí môn bài được thực hiện một lần, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động SXKD.

Phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động SXKD, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

Nhằm góp phần tăng cường hiệu quả và minh bạch hóa khi không biết thuế môn bài nộp khi nào? hoạt động quản lý Nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích thu hút đầu tư, từ ngày 1/1/2017, những điểm mới của nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài có hiệu lực và minh bạch hóa hoạt động quản lý Nhà nước.

Xem Thêm: Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Mới Nhất