Thuế Nhập Khẩu Xăng Dầu Hiện Nay

Lãnh đạo Bộ tài chính cũng cho rằng, để phù hợp với quy định hiện tại cần khẳng định phương pháp tính thuế nhập khẩu xăng dầu hiện nay theo cách bình quân gia quyền các biểu thuế MFN và FTA cũng như cách xác định tỷ trọng xăng, dầu từ các thị trường hiện vẫn được công khai.

Phù hợp với hoạt động kinh doanh thông thường

Thuế Nhập Khẩu Xăng Dầu Hiện Nay

Minh họa: Thuế Nhập Khẩu Xăng Dầu Hiện Nay

Với phương án xác định mức thuế nhập khẩu tính trong giá cơ sở điều hành giá bán lẻ xăng dầu, Bộ Tài chính và Bộ công thương đã thống nhất trình chính phủ và được chấp thuận cách tính mới theo mức bình quân gia quyền của các biểu thuế (MFN và FTA). Tỷ trọng xăng dầu nhập khẩu từ các nước ký biểu thuế do Tổng cục Hải quan tổng hợp được xác định theo quý (dùng số liệu của quý trước để tính cho quý sau) và xác định qua hệ thống hải quan điện tử.

Tuy nhiên sau đó, một số ý kiến cho rằng, phương pháp trên chưa đúng diễn biến giá thành phẩm xăng, dầu thế giới và “chưa phản ánh đúng tinh thần điều hành giá bán xăng dầu của Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

Mức thuế nhập khẩu xăng dầu hiện nay được tính ổn định theo quý theo đại diện Bộ tài chính, để phù hợp với hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp sẽ lấy quý trước để tính cho quý sau.

Do đó, với báo cáo của Bộ tài chính nêu lên có ý kiến cho rằng giá thành phẩm xăng, dầu thế giới và có thời điểm giá xăng, dầu trong nước với phương pháp tính thuế nhập khẩu bình quân gia quyền chưa phản ánh đúng diễn biến có thể ngược chiều với giá xăng, dầu thế giới là chưa chính xác,”.
 

Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Việc điều hành giá xăng, dầu thiếu công khai minh bạch khi trả lời tiếp cho ý kiến cách tính thuế trên sẽ tạo dư luận, công thông tin điện tử của cơ quan chức năng lãnh đạo ngành tài chính khẳng định những số liệu căn cứ đều công khai trên.


Thuế Nhập Khẩu Xăng Dầu Hiện Nay

Minh họa: Thuế nhập khẩu xăng dầu hiện nay

Cụ thể, căn cứ theo số liệu thống kê hải quan và được công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này ra tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu thị trường ASEAN, Hàn Quốc, Trung Quốc và khu vực khác. Ngoài ra, trong thông tư của Bộ tài chính và công khai trên công báo, cổng thông tin điện tử của bộ, mức thuế MFN, các thuế suất ưu đãi đặc biệt FTA đều đã được quy định.

Các doanh nghiệp kinh doanh được hưởng lợi và ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng nếu thuế nhập khẩu tính theo biểu thuế MFN, theo lãnh đạo Bộ tài chính quy định.

Ngược lại, người dùng sẽ được lợi nhưng lại ảnh hưởng tới doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu nếu thuế nhập khẩu được tính thuế mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

Để không bị lỗ có thể chỉ nhập khẩu xăng, dầu từ nguồn được áp dụng mức thuế nhập khẩu xăng dầu hiện nay ưu đãi đặc biệt thấp nhất thì lãnh đạo Bộ tài chính nhấn mạnh trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu khiến cung không đáp ứng đủ (do năng lực sản xuất, quy trình sản xuất, quan hệ bạn hàng,…) và không nhập khẩu từ nguồn khác.

Tham khảo thêm: Thuế nhập khẩu xe máy hiện nay