Thuế Nhập Khẩu Xe Máy 2018

Gần đây, từ khu vực Asean hiện thuế suất chỉ còn 5% cùng với việc giảm thuế nhập khẩu xe máy 2018. Trong bối cảnh giá xe máy ở Việt Nam đang ở mức cao đó là một tín hiệu đáng mừng.

Giá xe máy tại Việt Nam đang ở trên trời
 

Thuế Nhập Khẩu Xe Máy 2018
Minh họa: Thuế nhập khẩu xe máy 2018

 

Từ khu vực này, nhiều doanh nghiệp sản xuất ôtô, xe máy đã chuyển sang nhập khẩu mạnh. Giữa năm ngoái, tại Việt Nam đại diện hãng môtô Ducati giới thiệu dòng môtô mới nhập về Việt Nam từ Thái Lan, mức giá khoảng 350 triệu đồng/xe. Do thuế nhập khẩu xe máy từ Thái Lan vào Việt Nam hiện chỉ còn 5% thì mức giá này được cho là “mềm”, trong khi nếu nhập từ Ý mức thuế lên đến 55%.

Hãng Ducati đã đẩy mạnh lượng nhập khẩu xe từ Thái Lan khi mức thuế nhập khẩu đối với môtô giảm mạnh từ khu vực Asean.

Năm 2012, hãng Ducati đã đẩy mạnh lượng nhập khẩu xe từ Thái Lan, hãng Ducati đã đẩy mạnh lượng nhập khẩu xe từ Thái Lan, kết quả doanh số bán hàng của cả năm đã tăng gấp 10 lần.

Các dòng xe sản xuất tại Thái Lan đưa về Việt Nam đã kinh doanh dễ thở hơn rất nhiều với mức thuế này, ông Bradley Lalonde, tổng giám đốc Ducati Việt Nam khẳng định. Trong giai đoạn 2015 – 2018, Việt Nam sẽ phải công bố lộ trình cắt giảm và xóa bỏ thuế quan, theo cam kết tại hiệp định thương mại hàng hóa Asean.
  

Thuế Nhập Khẩu Xe Máy Hiện Nay  

Minh họa: Thuế Nhập Khẩu Xe Máy Hiện Nay

Thực tế lộ trình cắt giảm và xóa bỏ thuế nhập khẩu xe máy 2018 trong Asean đã được dự kiến từ khá lâu đối với mặt hàng ôtô, xe máy giai đoạn 2008 - 2018. Ngày 31/3/2008, về lộ trình giảm thuế nhập khẩu ôtô xe máy Bộ tài chính đã có công văn (số 3634/BTC-HTQT) lấy ý kiến các bộ ngành liên quan và hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam.

Tham khảo thêm: Thuế Nhập Khẩu Giày Dép Vào Việt Nam Hiện Nay

 

Các Bộ, ngành đã tính đến lộ trình giảm thuế nhập khẩu xe máy

Bộ đã đưa ra 2 phương án tại công văn nêu trên: Phương án 1, thời hạn cam kết cuối cùng trong WTO đối với các mặt hàng này từ (năm 2008) cho đến hết năm 2013 (đối với ôtô) thì thuế suất CEPT sẽ được duy trì ở mức thuế suất MFN hiện hành và năm 2012 (đối với xe máy). Sau đó sẽ giảm dần xuống 0% vào 2018.

Phương án 2: vào 2018 thuế suất CEPT sẽ giảm đều từ mức thuế suất MFN hiện hành (2008) xuống 0%. Nhằm đảm bảo duy trì sự bảo hộ cao nhất cho đến 2010, đối với cả ôtô và xe máy thì quan điểm của Bộ tài chính là chọn phương án 1 để thực hiện cam kết và phù hợp với cam kết WTO, nhưng ít ảnh hưởng nhất đến thị trường và sản xuất trong nước. Vì thế các bộ, ngành cũng đã nhất trí lựa chọn phương án 1.

Về việc ban hành biểu thuế CEPT/AFTA giai đoạn 2008 - 2013, Bộ tài chính đã có quyết định số 36/2008/QĐ-BTC trên cơ sở tham gia ý kiến của các bộ ngành, trong đó đối với mặt hàng ôtô xe máy thuế suất CEPT được thực hiện theo phương án 1, giảm xuống 70% vào 2011 và 60% vào 2013, cụ thể là mức thuế suất CEPT được giữ ở mức 83% (bằng thuế MFN) đến hết năm 2010.

Đến năm 2018, thuế nhập khẩu xe máy 2018 từ khu vực Asean sẽ có mức thuế suất bằng 0% nếu không có thay đổi gì về chính sách và thực hiện đúng cam kết.