Thuế Suất Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 2017

Doanh nghiệp cần phải xác định mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp là bao nhiêu để xác định được thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các doanh nghiệp. Sẽ giúp doanh nghiệp tính đúng thuế TNDN phải nộp với việc xác định chính xác thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy so với năm 2016, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 có gì thay đổi? Hôm nay, về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất dịch vụ kế toán thuế Nhất Nam sẽ giới thiệu đến với các bạn nội dung mới được cập nhập.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2017
Minh họa: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2017

Tìm hiểu về quy định trên  

Theo điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính thì thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 mới nhất.

Từ ngày 1/1/2017:

- Thuế suất 32% đến 50% tại Việt Nam sẽ áp dụng cho những DN có hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác.

- Sẽ áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thì thuế suất 20%.

- Với các mỏ tài nguyên bạch kim, bạc, vàng, wonfram, thiếc, antimoan, đá quý, đất hiếm thì thuế suất 50% sẽ áp dụng.

+ Với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ tài chính căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 cụ thể phù hợp.

+ Ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì trường hợp các mỏ có từ 70% diện tích được giao trở lên áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40% thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định này.

– Thuế suất 22%: Đối với những DN có tổng doanh thu năm > 20 tỷ. (Kể từ ngày 01/01/2016 áp dụng thuế suất 20%).

– Thuế suất 20%: Đối với những DN có tổng doanh thu năm < 20 tỷ.

– Tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN, được xác định trên chỉ tiêu 1 và 8 trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Mẫu số 03-1A/TNDN.
Xem thêm: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2018

 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới
Minh họa: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới

-> Thì từ năm 2014 thuế suất là 20%.

– Những DN hoạt động không đủ 12 tháng: Tổng doanh thu trên chỉ tiêu [01] và chỉ tiêu [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số 03-1A/TNDN chia (:) cho số tháng thực tế hoạt động: Nếu < 1,67 tỷ đồng thì áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.

Ví dụ: Công ty B bắt đầu kinh doanh từ ngày 01/4/2014 đến hết ngày 31/12/2014, có doanh thu trên chỉ tiêu [01] và doanh thu hoạt động tài chính trên chỉ tiêu [08] trên phụ lục 03-1A/TNDN năm 2014 là 18 tỷ đồng:

- Sang năm 2015 áp dụng thuế suất 22%.

- Doanh thu bình quân tháng = 18 tỷ / 9 tháng = 2 tỷ.

Chú ý:

Nếu doanh thu bình quân các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng khi kết thúc năm thì thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017  theo thuế suất 20%. Những DN mới thành lập trong năm không đủ 12 tháng thì trong năm đó kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%.