Thuế Suất Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 2018

Nhiều doanh nghiệp hiện nay không biết các quy định về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2018 như thế nào? Doanh nghiệp cần phải biết rõ mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị mình là bao nhiêu để xác định được thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các công ty. Sẽ giúp doanh nghiệp tính đúng thuế TNDN phải nộp, với việc xác định chính xác thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 như thế nào? Sau đây kế toán Nhất Nam sẽ chia sẻ đến bạn một vài thông tin về vấn đề này để bạn có thể hiểu rõ hơn.
 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2018

Minh họa: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2018.
 

Các thu nhập không được hưởng ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2018

1. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018.

Tại điều 11, khoản 1, 2 quy định về thuế suất theo quy định của thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2014 là 22%, trừ các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi và trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này.

- Theo quy định của pháp luật Việt Nam doanh nghiệp được thành lập kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất 20%.

Căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất là tổng doanh thu năm với 20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số khi Bộ tài chính về quản lý thuế cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề và chỉ tiêu mã số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước, trên phụ lục kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN liền kề theo mẫu số 03-1A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013.

 

 

Thuế suất thuế TNDN 2018
Minh họa: Thuế suất thuế TNDN 2018

Như vậy, xác định mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2018 như sau:

- Áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20% với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ 20 tỷ đồng trở xuống.

- Tổng doanh thu bán hàng hóa là tổng doanh thu năm được xác định, trên chỉ tiêu 01 và chỉ tiêu 08 của phụ lục 03-1A/TNDN, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề kèm tờ khai quyết toán thuế TNDN.

- Áp dụng thuế suất thuế TNDN là 22% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trên 20 tỷ đồng.
Xem thêm: Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

Tại điều 11, khoản 1 quy định về thuế suất, theo quy định của thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

Kể từ ngày 01/01/2016, sẽ chuyển sang áp dụng thuế suất 20% với trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22%.

Như vậy, do những trường hợp doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% mà thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2016 chỉ còn một mức là 20%, tức là được chuyển sang áp dụng thuế suất 20% khi có tổng doanh thu năm trên 20 tỷ đồng.

Với mức 20% không kể mức doanh thu của doanh nghiệp là bao nhiêu thì thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2018  sẽ được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp.