Thuế suất thuế TNDN năm 2014

Năm 2014 có rất nhiều luật và chính sách thuế thay đổi nên các doanh nghiệp cần nắm rõ và thực hiện đúng để không bị ảnh hưởng đến công việc của doanh nghiệp mình.

thuế suất thuế TNDN là bao nhiêu
 
Để giúp doanh nghiệp bạn có cái nhìn tổng quan nhất kế Toán Nhất Nam đã thu thập và giới thiệu đến bạn mức thuế suất thuế TNDN năm 2014 cụ thể như sau:
 
Kể từ ngày 15/02/ 2014 Theo Điều 10 Nghị định Số 218/2013/NĐ-CP thì:
 
– Thuế suất 20%: Áp dụng cho những DN có doanh thu < 20 tỷ.
– Thuế suất 22%: Áp dụng cho những DN có Doanh thu > 20 tỷ.(Nhưng kể từ ngày 01/01/2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%)
Chú ý: Những DN mới thành lập thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì DN quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.
 Thuế suất thuế TNDN 20% 
 
Tổng doanh thu là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp của năm trước liền kề.
Lưu ý:
– Thuế suất từ 32% đến 50%: Áp dụng đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam.
(Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.)
– Thuế suất 50%: Áp dụng đối với các mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm.

(Trường hợp các mỏ có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN ban hành kèm theo Nghị định này áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%.)