THUẾ TNCN - CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Mới đây tổng cục Thuế cho biết: Theo các quy định của pháp luật hiện hành thì việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chỉ được áp dụng cho 4 đối tượng. Cụ thể:

1. Giảm thuế TNCN cho cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế TNCN(quy định tại Điều 4 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12).
 

cac doi tuong duoc mien thue thu nhap ca nhan

Các đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

 

2. Miễn thuế TNCN theo các Điều ước quốc tế (quy định tại Điều 9 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12).

3. Miễn thuế TNCN đối với cá nhân làm việc trong các dự án ODA (quy định chi tiết tại thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của BTC), dự án Phi chính phủ (theo thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/5/2007 của BTC), làm việc cho Liên hợp quốc tại Việt Nam (quy định tại thông tư số57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của BTC).

4. Giảm 50% thuế TNCN cho các cá nhân làm việc trong Khu kinh tế (theo thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của BTC). Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, thì các cá nhân làm việc tại các dự án, doanh nghiệp công nghệ cao không thuộc đối tượng được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân nêu trên phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.