THUẾ TNDN - CÁC NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Theo thông tư số 78/2014/TT-BTC bộ Tài chính vừa ban hành hướng dẫn cụ thể nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định và thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2014 thuế suất thuế TNDN mức phổ thông là 22% và từ ngày 1/1/2016 giảm xuống còn 20%. Đồng thời có đến 11 ngành nghề kinh doanh sẽ được áp dụng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với những DN vừa và nhỏ có tổng doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ thì thuế suất thuế TNDN sẽ áp dụng mức 20%. Nếu năm trước đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đủ 12 tháng, tính bình quân doanh thu một tháng không vượt quá ngưỡng 1.67 tỷ thì mức thuế suất thuế TNDN áp dụng là 20%.

Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được áp dụng từ mức 32% đến 50%. Cụ thể sẽ căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ DN có dự án đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí gửi hồ sơ dự án đầu tư đến BTC để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể, phù hợp cho từng dự án, từng doanh nghiệp kinh doanh, khai thác.

Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí) sẽ được áp dụng mức thuế suất 50%. Trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích khai thác được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN, ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ sẽ được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 40%.

Đặc biệt, thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, quyền tham gia dự án đầu tư, quyền thăm dò, khai thác, chế biến dàu khí, khoáng sản phải được hạch toán riêng để kê khai nộp thuế TNDN với mức thuế suất 22% (từ 01/01/2016 là 20%).

Thông tư 78/2014/TT-BTC cũng bổ sung lãi tiền gửi và lãi tiền vay vào đối tượng phải chịu thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu với thuế suất áp dụng là 5%.


Các ngành nghề được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2018

Các ngành nghề được miễn thuế TNDN 2018

 

Danh sách 11 loại ngành nghề, thu nhập được miễn thuế TNDN

Thông tư 78 cũng quy định rõ 11 loại ngành nghề, thu nhập được miễn thuế TNDN, bao gồm:

 1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối của HTX, hộ nông dân;

 2. Thu nhập của HTX, hộ nông dân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định.

 3. Thu nhập của DN từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở địa bàn kinh tế - xã hội thuộc diện khó khăn, đặc biệt khó khăn;

 4. Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.

 5. Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp bao gồm: thu nhập từ dịch vụ tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng; dịch vụ phòng trừ sâu, bắt diệt chuột bọ, bệnh cho cây trồng, vật nuôi; dịch vụ thu hoạch sản phẩm từ nông nghiệp.

 6. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, từ doanh thu bán sản phẩm trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm và thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên được áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

 7. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của DN có số lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma tuý, nhiễm HIV bình quân trong năm chiếm từ 30% trở lên trong tổng số lao động trong năm của DN.

 8. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội. Người đang, sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS.

 9. Thu nhập được chia từ hoạt động mua bán xác nhập, liên doanh, liên kết kinh tế với DN trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hoá, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

 10. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) lần đầu của DN được cấp chứng chỉ giảm phát thải; các lần chuyển nhượng tiếp theo nộp thuế TNDN theo quy định.

 11. Thu nhập liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (BIDV) trong hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, xuất khẩu; thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách của Ngân hàng Chính Sách và Xã hội; thu nhập của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; thu nhập từ hoạt động có thu do thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của các quỹ tài chính Nhà nước: Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi, Quỹ Bảo hiểm Y tế, Quỹ Hỗ trợ học nghề, Quỹ hướng nghiệp, quỹ thanh thiếu niên, quỹ khởi nghiệp quốc gia.., không vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của pháp luật. Các quỹ này được thành lập và có cơ chế chính sách hoạt động theo quy định của Chính phủ hoặc của Thủ tướng Chính phủ.