Tìm Hiểu Về Bậc Thuế Môn Bài 2014

Chưa có hướng dẫn mới của Bộ tài chính và tổng cục thuế về chính sách thuế môn bài hiện nay, tại nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ, thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ tài chính, vì vậy bậc thuế môn bài năm 2014 vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi theo nghị định 96/2002/TT-BTC.


Tìm hiểu về thuế môn bài mới nhất
Minh họa: Tìm hiểu về thuế môn bài mới nhất

Đối với các tổ chức kinh tế thì thuế môn bài sẽ như thế nào?

Các tổ chức kinh tế bao gồm:

- Các doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam không theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác.

- Các cơ sở kinh doanh thì bậc thuế môn bài năm 2014 là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc các chi nhánh)... hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận hay còn gọi là đăng ký kinh doanh, có đăng ký nộp thuế và được cấp mã số thuế ( đây là loại 13 số);

- Các hợp tác xã, các quỹ tín dụng nhân dân và Liên hiệp hợp tác xã hay gọi chung là các HTX.
 

Tìm hiểu về thuế môn bài mới nhất
Minh họa: Tìm hiểu về thuế môn bài mới nhất

Tìm hiểu bậc thuế môn bài năm 2014

Cơ sở đang sản xuất kinh doanh thì nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch; cơ sở mới ra kinh doanh thì nộp thuế Môn bài ngay trong tháng bắt đầu kinh doanh. Cơ sở kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh trong khoảng thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức thuế Môn bài cả năm, nộp 50% mức thuế môn bài cả năm của 6 tháng cuối năm.
Xem thêm: Thuế môn bài nộp khi nào

Nơi nộp thuế môn bài:

Trường hợp cơ sở kinh doanh có nhiều cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc nằm ở các địa điểm khác nhau trong cùng địa phương thì cơ sở kinh doanh nộp thuế Môn bài của bản thân cơ quan, đồng thời việc tiến hành nộp thuế cho các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc, đóng trên cùng địa phương. Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế với chi cục thuế cấp nào thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế cấp đó. Các cửa hàng, cửa hiệu đóng ở địa phương khác thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi có cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh.

Các cơ sở kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác... nộp thuế môn bài với cơ quan thuế nơi mình cư trú hoặc nơi mình được cấp giấy phép kinh doanh.

Sau khi tìm hiểu về bậc thuế môn bài năm 2014, công ty và mỗi cửa hàng được cơ quan thuế cấp một thẻ môn bài ghi rõ tên cửa hàng, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh... khi các cơ quan chức năng kiểm tra khi làm cơ sở để xuất trình.