Tìm Hiểu Về Quyết Toán Thuế Doanh Nghiệp

Sau khi kết thúc năm tài chính, quyết toán thuế doanh nghiệp là việc xác định số thuế phải nộp của doanh nghiệp. Hiện nay, về hoạt động kiểm tra, thanh tra thuế thì cơ quan thuế theo quy định của luật quản lý thuế và thông tư 28/2011 hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế sẽ tiến hành thực hiện việc kiểm tra nội dung kê khai trong hồ sơ thu.


Quyết toán thuế doanh nghiệp

Quyết toán thuế doanh nghiệp giải trình cho cơ quan thuế

1. Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế:

Trong thời hạn 10 ngày doanh nghiệp phải hoàn chỉnh hồ sơ giải trình với cơ quan thuế nếu nội dung kê khai không đúng, số liệu kê khai không chính xác. Trong hồ sơ thuế, cơ quan thuế sẽ kiểm tra nội dung kê khai và đối chiếu với cơ sở dữ liệu do doanh nghiệp cung cấp.

2. Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế:

Trong trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin, giải trình, tài liệu theo thông báo của cơ quan thuế hoặc cơ quan thuế muốn kiểm tra hồ sơ trước khi hoàn thuế thì trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định kiểm tra, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp và phải giải trình đầy đủ với cơ quan thuế.

Nhằm đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các thông tin, chứng từ đây là cơ sở sở để cơ quan thuế thanh tra với các hồ sơ thuế cùng sự tuân thủ pháp luật về thuế của các doanh nghiệp. Như vậy, nội dung của quyết toán thuế doanh nghiệp đã khai báo phải khớp với sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, các tài liệu có liên quan.

Một việc làm mang tính chất khách quan là quyết toán thuế, đồng thời giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế phải có ”tiếng nói chung”, cùng nhau thống nhất  trên cơ sở áp dụng pháp luật về thuế để soát xét về tính hợp lý của hóa đơn chứng từ phản ánh chi phí, doanh thu mà doanh nghiệp đã kê khai.

Điều này đã trực tiếp mang lại hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp vì các khoản phạt về thuế không phát sinh khi tính đúng đắn của nó được chấp nhận. Sẽ giúp doanh nghiệp kê khai chi phí hợp lý, hóa đơn chứng từ báo cáo hợp lệ nếu kế toán giỏi, am hiểu thấu đáo về luật thuế thì khi quyết toán với cơ quan thuế các khoản chi phí đó, hóa đơn chứng từ đó không thể bị cơ quan thuế bác bỏ được.


Quyết toán thuế doanh nghiệp

Nắm bắt được tầm quan trọng của quyết toán thuế đối với doanh nghiệp, công ty TNHH kế toán Nhất Nam với đội ngũ nhân viên được đào tạo chính quy từ các trường đại học về chuyên ngành kế toán tài chính cùng với kinh nghiệm nhiều năm  "va chạm" trong việc quyết toán, giải trình số liệu cho cơ quan thuế, chúng tôi sẽ gánh vác và chia sẻ phần nào nỗi lo lắng khi quyết toán – giải trình số liệu với cơ quan thuế cho khách hàng của mình, đó là các doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.

Doanh nghiệp phải làm quyết toán thuế hằng năm và nộp hạn chót sau 90 ngày kể từ kết thúc năm tài chính. Công ty Kế Toán Nhất Nam chúng tôi nhận làm sổ sách quyết toán thuế doanh nghiệp với độ chính xác và hiệu quả, chi phí hợp lý, tiết kiệm cho doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm nhiều năm và thực hiện dịch vụ cho nhiều khách hàng với sự hài lòng tuyệt đối sẽ là niềm tin cho quý doanh nghiệp.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký thuế ban đầu